BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 25 Hydref 2006, 17:22 GMT 18:22 UK
'Na' i gynllun archfarchnad
Gm rygbi ar gaeau coffa Llanbedr Pont Steffan (Llun Clwb Rygbi Llambed)
Mae clybiau rygbi a phl-droed y dre yn rhannu'r caeau coffa

Mae cynllun dadleuol i godi archfarchnad ar gaeau chwarae wedi cael ei wrthod.

Penderfynodd Cyngor Sir Ceredigion i beidio chefnogi'r cynllun i ddatblygu caeau coffa Llanbedr Pont Steffan wedi i bobl, cynghorwyr a busnesau'r dre ei wrthwynebu'n chwyrn.

Cafodd y newydd groeso gan gadeirydd Siambr Fasnach y dre, William Davies, ond dywedodd fe allai'r datblygwr edrych am safle arall ar gyfer y cynllun.

Ofni yr oedd gwrthwynebwyr y byddai codi archfarchnad yn bygwth dyfodol siopau bach y dre, ac fe gafodd deiseb ag arni 3,200 o enwau ei chyflwyno i'r cyngor sir.

'Gwrando ar farn y bobl'

Mewn cyfarfod cyhoeddus fis diwetha, pleidleisiodd trigolion lleol yn erbyn datblygu'r caeau, sy'n coffu pobl o'r ardal gafodd eu lladd yn yr Ail Ryfel Byd.

Pe byddai'r cynllun wedi cael sl bendith fe fyddai clybiau pl-droed a rygbi'r dre wedi gorfod symud i safle newydd.

Dywedodd dirprwy arweinydd Cyngor Ceredigion Ray Quant fod y cyngor "wedi gwrando ar farn y bobl a derbyn eu neges".

Ychwanegodd nad oedd y cyngor wedi derbyn cais cynllunio i godi archfarchnad.

"Fe gysylltodd datblygwr ni oedd syniad i ddatblygu'r cae," meddai.

"Wedi hynny fe wnaeth cyngor y dre gynnal cyfarfod cyhoeddus ac roedd 'na deimladau cryf yn erbyn y syniad, felly mewn cyfarfod diweddar o'r cabinet fe wnes i argymell i ni beidio mynd ymhellach gyda'r mater ac fe gytunodd aelodau eraill y cabinet."

Poeni

Cyn-faer y dref Noel Davies oedd trefnydd y ddeiseb yn erbyn y cynllun.

Dywedodd: "Fe roddwyd y cae chwarae i'r dre gan yr hen gyngor bwrdeistref er cof am y rhai fu farw yn yr Ail Ryfel Byd ac roedd pobl Llambed am gadw pethau fel ag y maen nhw."

Ond dywedodd William Davies, cadeirydd y siambr fasnach, ei fod yn poeni y gallai'r datblygwyr edrych am safle arall yn yr ardal.

"Rwyf yn falch iawn fod y caeau coffa wedi eu gwarchod," meddai.

"Mae gyda ni dwy archfarchnad yn barod yn Llambed - does dim angen un arall arnom."
HEFYD
Archfarchnad: Pleidlais yn erbyn
15 Medi 06 |  Newyddion
Pobl fusnes yn erbyn datblygu caeau
23 Awst 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^