BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 18 Hydref 2006, 05:49 GMT 06:49 UK
Bac Cymreig: Cyhoeddi cynllun
Canlyniadau Arholiadau
Mae Cymru wedi bod ar y blaen wrth brofi system y Bac

Mae Gweinidog Addysg Cymru wedi cyhoeddi cynllun y Fagloriaeth Gymreig ar gyfer pob ysgol a choleg yng Nghymru.

Hyd yn hyn mae'r Bac Uwch, sy'n cyfateb i radd A mewn pwnc Safon Uwch, wedi bod yn gymhwyster peilot.

O fis Medi 2007 ymlaen bydd pob ysgol a choleg yng Nghymru yn rhan o'r cynllun a'r nod fydd cynnig cymhwyster ehangach.

Bydd rhaid i fyfyrwyr ennill isafswm o radd E yn eu Safon Uwch ond hefyd llwyddo yn elfen graidd y Bac sy'n cynnwys modiwlau ieithoedd modern a gwleidyddiaeth.

Bydd rhaid i fyfyrwyr orffen cyfnod profiad gwaith, prosiect personol neu ymchwiliad a phrofi iddyn nhw wneud gwaith gwirfoddol yn y gymuned.

Sgiliau newydd

Ar hyn o bryd mae 31 o ysgolion a cholegau Cymru yn rhan o'r cynllun peilot.

Mae rhai ysgolion wedi dweud fod y Bac wedi rhoi sgiliau newydd a hyder i fyfyrwyr ond mae rhai athrawon wedi amau pa mor ddoeth yw gofyn i fyfyrwyr dreulio hyd at bum awr yr wythnos ar gymhwyster peilot.

Yn mis Awst 2005 roedd cwestiynau am ddyfodol y cymhwyster ar l i fwy na hanner y myfyrwyr ar y cynllun peilot fethu 'i gwblhau.

Dechreuodd tua 700 o fyfyrwyr ddilyn y cynllun peilot mewn 18 canolfan yn 2003 ond ni orffennodd 400 y cwrs.

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad ar y pryd ei fod yn "nonsens" i ddweud fod myfyrwyr nad oedd wedi cwblhau'r cwrs wedi methu'r cwrs.
HEFYD
Addysg: Cymru ar y blaen i Loegr
18 Hyd 04 |  Newyddion
Mwy am astudio 'Bac Cymreig'
30 Meh 03 |  Newyddion
Cyfle i drafod cymhwyster
02 Maw 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^