BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 17 Hydref 2006, 08:24 GMT 09:24 UK
Cytundeb rhwng BBC ac S4C
Imogen Thomas yn agor garej ar 'Pobol y Cwm'
Mae'r BBC yn darparu dros 10 awr yr wythnos o raglenni Cymraeg ar gyfer S4C

Mae'r BBC ac S4C yn dweud fod cytundeb newydd rhwng y ddau gorff yn "garreg filltir" ar gyfer datblygu rhaglenni a gwasanaethau i gynulleidfaoedd Cymraeg.

Bydd y BBC yn gwario £3 miliwn yn fwy ar gynhyrchu rhaglenni Cymraeg i S4C erbyn y flwyddyn 2008-09.

Mae'r cytundeb am dair blynedd wrth i'r ddau ddarlledwr baratoi ar gyfer troi'n ddigidol yng Nghymru yn 2009.

Dywedodd cadeirydd S4C, John Walter Jones, fod y bartneriaeth yn "bennod newydd i'w chroesawu yn y berthynas rhwng S4C a'r BBC."

Mae'r ddeddf yn golygu bod rhaid i'r BBC ddarparu mwy na 10 awr o raglenni Cymraeg i S4C bob wythnos, rhaglenni wedi'u cynhyrchu gan BBC Cymru a'u hariannu gan y ffi drwydded.

Ar hon o bryd mae darpariaeth y BBC yn cynnwys Newyddion a'r opera sebon Pobol y Cwm.

Dywedodd y BBC y byddai'r cytundeb yn golygu mwy o raglenni ar gyfer S4C.

£25 miliwn

Bydd y gorfforaeth yn gwario mwy ar gynhyrchu rhaglenni i S4C o ychydig yn llai na £22m yn 2006-07 i ychydig dros £25m erbyn 2008-09.

Mae'r cytundeb yn gosod fframwaith ar sut y bydd y ddau ddarlledwr yn trafod a chytuno pa raglenni y bydd y BBC yn eu cyfrannu at S4C.

Am y tro cyntaf, bydd y rhaglenni a gynhyrchir gan BBC Cymru yn cael eu dangos ar wefan S4C.

Dywedodd Menna Richards, Rheolwr BBC Cymru, fod y cydweithio yn cynnig y cyfle gorau posib i "gryfhau ac ymestyn gwasanaethau Cymraeg eu hiaith ar gyfer cynulleidfaoedd o bob oed."

Yn ôl Iona Jones, prif weithredwr S4C, bydd hyn yn newyddion da i gynulleidfaoedd Cymraeg "a fydd yn elwa wrth i gyfraniad y BBC i wasanaethau teledu ac ar-lein S4C ehangu."
HEFYD
BBC Cymru: 'Y flwyddyn orau eto'
11 Gorff 06 |  Newyddion
S4C yn wynebu 'her'
12 Gorff 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^