BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 12 Hydref 2006, 06:05 GMT 07:05 UK
300,000 i ddyn dieuog
Michael O'Brien
Michael O'Brien yn parhau i ofyn am ymddiheuriad

Mae dyn o Gaerdydd a gafodd ei garcharu ar gam am 11 mlynedd wedi cael 300,000 oddi wrth Heddlu'r De.

Yn wreiddiol, cafwyd Michael O'Brien a dau ddyn arall yn euog o lofruddiaeth yn 1988.

Wrth dderbyn yr arian bydd Mr O'Brien yn rhoi'r gorau i'w achos sifil yn erbyn yr heddlu.

Y gred yw mai hwn yw'r swm mwyaf o'i fath i gyn-garcharor ei gael oddi wrth yr heddlu ym Mhrydain.

Dywedodd Mr O'Brien ei fod yn dal yn ddig gyda'r heddlu a'i fod yn dal i aros am ymddiheuriad am sut y cafodd ei drin.

Cafodd Mr O'Brien, Darren Hall ac Ellis Sherwood eu carcharu ar gam am lofruddiaeth perchennog stondin papurau newydd, Philip Saunders, yng Nghaerdydd yn 1987.

Credir bod Mr Sherwood wedi derbyn 200,000.

Ymddiheuro

Yn 1999 fe wnaeth y Llys Apl wrthdroi'r dyfarniad.

Dywedodd Mr O'Brien ei fod yn dal i ofyn am ymchwiliad cyhoeddus i'r mater.

"Rwy wedi ennill fy achos ond dwi ddim yn hapus eu bod yn gwrthod ymddiheuro na derbyn cyfrifoldeb. "

Phillip Saunders
Dydi llofrudd Phillip Saunders ddim wedi cael ei ddal

Dywedodd Dirprwy Prif Gwnstabl Heddlu'r De, David Francis, fod yr heddlu yn dweud nad oedd y penderfyniad i erlyn yn faleisus.

"Ond fel corff sy'n derbyn arian cyhoeddus rhaid i ni ystyried y costau sy'n gysylltiedig ag achosion llys a natur anwadal y broses o fynd i gyfraith.

"Felly ar l cyngor cyfreithiol rydyn ni wedi penderfynu ar gytundeb ariannol gyda Mr O'Brien a Mr Sherwood.

"Ond dydyn ni heb dderbyn fod natur yr ymchwiliad yn faleisus."

Ychwanegodd ei bod hi'n hi'n union 19 mlynedd ers llofruddiaeth Phillip Saunders.

"Rhaid i ni gofio am deulu Philip Saunders, sy'n parhau i alaru. Rydyn ni'n benderfynol o ddatrys y llofruddiaeth."
HEFYD
Carcharu ar gam: Talu iawndal
29 Gorff 04 |  Newyddion
Llofruddiaeth: Rhyddhau dau arall
15 Meh 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^