BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 9 Hydref 2006, 13:45 GMT 14:45 UK
Hen ffilm ar newydd wedd
Blaenau Ffestiniog 1880
Mae'r ffilm am fywyd ym Mlaenau Ffestiniog

Mae'r ffilm Gymraeg gynta wedi cael ei dangos ar ei newydd wedd.

Cafodd Y Chwarelwr ei ffilmio yn ardal Blaenau Ffestiniog yn 1935 ac actorion lleol yn sr o dan gyfarwyddyd Syr Ifan ap Owen Edwards a'r dramodydd John Ellis Williams.

Roedd cais flwyddyn yn l i chwilio am rl ola'r ffilm oedd wedi diflannu - ond ddaeth hi ddim i'r golwg.

Ond dros y Sul cafodd y ffilm ei dangos yn gyflawn diolch i waith cwmni teledu o Gaernarfon.

Yn y saithdegau aeth rhan olaf y ffilm wreiddiol ar goll ond ers chwe mis mae Cwmni Da wedi bod yn ailsaethu rhan.

Cyfanwaith

"O ran natur technoleg ar y pryd, roedd y llun a'r sain yn cael eu recordio ar wahn," meddai'r cyfarwyddwr Ifor ap Glyn.

"Yn digwydd bod mae'r sain wedi goroesi ac er bod y lluniau wedi cael eu colli roedden ni'n gwybod be oedd i fod i ddigwydd.

"Fe wnaethon ni benderfynu mai'r unig ffordd i weld y cyfanwaith oedd mynd ati i orffen y ffilm."

Dywedodd mai'r broblem fwya oedd canfod pobl i chwarae'r un rhannau oedd yn debyg i'r rhai gwreiddiol.

"Dwi'n gobeithio ein bod ni wedi cael rhai go lew o debyg."

Stryd Fawr Blaenau Ffestiniog
Mae'r ffilm yn dod ag atgofion i drigolion y dref

Roedd y sain wreiddiol, meddai, wedi ei recordio mewn stiwdio ac felly'r penderfyniad oedd ail-lunio'r trac sain yn llwyr.

"Dwi'n falch ofnadwy o'r ffilm a byddai fy nhad yn falch ofnadwy," meddai Men Gwilym, merch y dramodydd a'r nofelydd John Ellis Williams.

"Roeddwn i'n methu dweud y gwahaniaeth rhwng yr hen ran a'r un newydd. Roedd yn dda iawn."

Dywedodd Bob Jones mai ei dad oedd y chwarelwr gwreiddiol. "Dwi'n cofio gweld y ffilm am y tro cyntaf yn fachgen saith oed.

"Bu'n noson emosiynol heno gan fod fy nhad wedi marw ers i mi fod yn 11 oed ac roeddwn yn falch iawn o'i weld eto."

Dywedodd Medi Jones o'r Archif Genedlaethol mai'r nod fyddai dangos y ffilm y flwyddyn nesaf fel rhan o ŵyl ffilm i ddathlu canmlwyddiant y Llyfrgell Genedlaethol.

Yn y cyfamser, mae'r cwmni'n apelio o hyd am y rl olaf a bydd y ffilm ar S4C ar Ragfyr 10.
HEFYD
Ffilm: Chwilio am rl ola
29 Awst 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^