BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 4 Hydref 2006, 06:39 GMT 07:39 UK
'2bn yn gadael economi Cymru'
Offer cyfrifiadurol
Mae cyrff cyhoeddus yn prynu pob math o offer fel cyfrifiaduron
Mae mwy na hanner yr arian y mae cyrff cyhoeddus Cymru'n ei wario ar nwyddau a gwasanaethau yn mynd i gwmnau y tu allan i Gymru, yn l ystadegau.

Yn l astudiaeth Gwerth Cymru ar ran Llywodraeth y Cynulliad, mae tua 2bn yn gadael economi Cymru bob blwyddyn.

Bydd grŵp trawsbleidiol yn y cynulliad yn clywed sut y gallai cwmnau Cymru gystadlu'n fwy effeithiol am gytundebau'n ymwneud phopeth o afalau i gyfrifiaduron.

Mae arweinwyr busnes wedi dweud fod potensial aruthrol i hybu cynnyrch Cymreig.

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad fod y sefyllfa'n gwella a bod cynghorau, ysgolion ac ysbytai'n prynu chwarter eu cyflenwadau bwyd a diod oddi wrth gwmnau o Gymru - cynnydd o 6% mewn tair blynedd.

Trafferthion

Mae rhai wedi amau y byddai polisi "prynwch nwyddau Cymreig" yn arwain at drafferthion cyfreithiol am fod deddfau Ewropeaidd yn golygu cystadlu agored, rhydd a theg rhwng aelodau'r undeb.

Ond mae rhai cyfreithwyr wedi dweud fod 'na ffyrdd o gynyddu nifer y cytundebau busnesau Cymreig.

Yr awgrym yw y gallai cymalau sy'n mynnu cael cynnyrch "ffres" neu'n gofyn i gwmnau ymateb yn gyflym i broblemau fod o fantais i gyflenwyr lleol heb dorri'r ddeddf.

Bwyd
Mae cwmnau Cymreig yn cyflenwi chwarter y cytundebau am fwyd a diod

Mae ymchwil Gwerth Cymru - asiantaeth sy'n rhan o Lywodraeth y Cynulliad - wedi dangos y gallai rhwng 45% a 49% o gytundebau cyhoeddus gael eu rhoi i gwmnau o Gymru.

Bob blwyddyn mae cyrff cyhoeddus Cymru'n gwario rhwng 4.5bn a 5bn - sy'n cyfateb i un rhan o dair o gyllideb Llywodraeth y Cynulliad.

Am bob 1% o gynnydd mewn gwariant yng Nghymru, mae Llywodraeth y Cynulliad yn dweud y gallai 2,000 o swyddi ychwanegol gael eu creu.

Mae'r hyn sy'n cael ei brynu gan gyrff cyhoeddus yn cynnwys carpedi a dodrefn, ffyrdd ac adeiladau newydd, offer swyddfa, bwyd a diod, a hyfforddiant ar gyfer staff.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^