BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 1 Hydref 2006, 08:35 GMT 09:35 UK
ApÍl dodrefn i gartref awdures
Cae'r Gors
Am 10 mlynedd fe fu ymgyrchwyr yn galw am adfer hen gartref Dr Kate Roberts

Mae apÍl i bobl ar draws gogledd Cymru i helpu dodrefnu hen gartref un o nofelwyr mwyaf adnabyddus Cymru.

Ym mis Ionawr dechreuodd y gwaith o droi Cae'r Gors, cartref plentyndod Kate Roberts - sy'n adfail ers blynyddoedd - yn ganolfan hanes a threftadaeth.

Bydd y ganolfan yn Rhosgadfan ger Caernarfon yn cynnwys amgueddfa, cyfleusterau seminar ac ystafell ddehongli.

Mae disgwyl i'r gwaith adeiladu gael ei gwblhau o fewn y mis nesa a bydd y ganolfan yn agor yn swyddogol ddiwedd mis Mawrth y flwyddyn nesaf.

Bydd y rhoddion a dderbynnir ... yn fodd o sicrhau ein bod ni'n trosglwyddo cyfoeth ein treftadaeth i genedlaethau'r dyfodol
Si‚n Eirian Rees Davies, cyfarwyddwr y ganolfan

Wedi 10 mlynedd o ymgyrchu i adfer yr adeilad yn y pentre chwarelyddol, llwyddodd Cyfeillion Cae'r Gors i gael cymhorthdal o £656,000 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Yng Nghae'r Gors y treuliodd Dr Roberts ei phlentyndod ac fe wnaeth yr ardal ysbrydoli llawer o'i nofelau a'i straeon byrion.

Mae'r tŷ ei hun, oedd yn fawr mwy na phedair wal am flynyddoedd, yn cael ei adfer i ddangos sut y byddai wedi edrych pan fu'r awdures yn byw yno o'i geni yn 1891 hyd nes yr oedd yn 18 oed.

Fe fydd yr ystafell seminar yn ddigon mawr i ddal 40 o bobl ac fe fydd canolfan newydd yng nghefn y tŷ'n cynnwys arddangosfa am hanes lleol a daeareg yr ardal.

'Cyfoeth treftadaeth'

Er mwyn darlunio'r cyfnod mor fyw ‚ phosib mae cyfarwyddwr y ganolfan newydd, Si‚n Eirian Rees Davies, wedi ysgrifennu at bapurau bro'r gogledd.

Yn ei llythyr mae apÍl i bobl gyfrannu llyfrau, llythyrau a dogfennau, dodrefn, celfi a chreiriau i gasgliad y ganolfan.

Dr Kate Roberts
Treuliodd Dr Kate Roberts ei phlentyndod yn Rhosgadfan

"Bydd y rhoddion a dderbynnir yn cael eu harddangos yng Nghae'r Gors ac yn fodd o sicrhau ein bod ni'n trosglwyddo cyfoeth ein treftadaeth i genedlaethau'r dyfodol," meddai.

Dywedodd cadeirydd Cyfeillion Cae'r Gors, Dewi Tomos, bod ymateb da i'r apÍl hyd yma.

"Rydan ni wedi llwyddo i gasglu lot o bethau m‚n ond rydan ni angen dodrefn ar gyfer y tŷ i gyd - y gegin, y siambr a'r parlwr, creiriau a chelfi ar gyfer y tŷ llaeth wrth ochr y gegin, ac offer tyddyn a chwarel," meddai.

"Rydan ni wedi cael cynnig dresel ac rydan ni wedi bod yn lwcus iawn i gael popty a lle t‚n o Fethesda i'w rhoi yn y gegin a slabiau llechi i'r rhoi ar y llawr."

Fel rhan o'r apÍl mae cynrychiolwyr Cyfeillion Cae'r Gors wedi ymweld ‚ Dinbych, lle y bu Dr Roberts yn byw am 50 mlynedd nes ei marwolaeth yn 1985.

Symudodd i'r dre gyda'i gŵr Morris T. Williams ar Űl prynu cwmni Gwasg Gee.

Gofynnir i unrhyw un allai cyfrannu i'r achos ffonio 01286 882202 neu ebostio caergors@hotmail.co.uk.




HEFYD
Penwythnos o gofio Kate Roberts
24 Hyd 05 |  Newyddion
Arian i adfer cartref brenhines llÍn
24 Medi 05 |  Newyddion
£76,000 i gofio brenhines llÍn
25 Ebr 05 |  Newyddion
Arian loteri i gartref nofelydd
24 Gorff 04 |  Newyddion
Daniel: Si‚n yn fuddugol
02 Awst 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^