BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 28 Medi 2006, 15:39 GMT 16:39 UK
Taflenni gwrth-hoyw: Gollwng achos
Stephen Green
Gwaeddodd cefnogwyr Mr Green 'Haleliwia!' wrth glywed canlyniad yr achos

Mae'r erlyniad wedi gollwng eu hachos yn erbyn ymgyrchydd Cristnogol gafodd ei arestio am rannu taflenni gwrth-hoyw yng Ngŵyl Mardi Gras Caerdydd.

Roedd Stephen Green, 55 oed o Gaerfyrddin, wedi cael ei gyhuddo o ddefnyddio geiriau bygythiol neu ddilornus, ond fe gafodd yr achos ei ollwng oherwydd diffyg tystiolaeth

Dywedodd Mr Green, cyfarwddwr y mudiad ymgyrchu efengylaidd Christian Voice, y tu allan i lys ynadon Caerdydd ei fod yn ystyried cymryd achos yn erbyn Heddlu'r De.

Mewn ymateb dywedodd yr heddlu ei bod record dda o ran cefnogi rhyddid barn.

Pan gyhoeddodd ymgynghorydd cyfreithiol fod Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi penderfynu peidio pharhau 'r achos fe waeddodd rhai o gefnogwyr Mr Green Haleliwia!" a churo dwylo.

Cafodd ei arestio ar l gwrthod stopio dosbarthu taflenni wrth fynedfa Gŵyl Mardi Gras ym Mharc Biwt yn gynharach fis Medi, gŵyl sy'n denu tua 40,000 o bobl.

'Achubiaeth'

Roedd y taflenni'r dyfynnu o'r Beibl ac yn dweud wrth bobl hoyw i "ymatal rhag pechu" er mwyn cael "achubiaeth".

Cafodd ei gyhuddo o ddefnyddio geiriau neu ymddygiad bygythiol neu ddilornus oedd yn debygol o aflonyddu neu achosi braw neu ofid ar l iddo wrthod derbyn rhybudd gan Uned Cefnogi Lleiafrifoedd y llu.

Gwadu'r cyhuddiad y gwnaeth Mr Green, gan honni fod y drefn yn amharu ar ei hawl i ryddid barn.

Mae'n bwysig i Gristnogion allu amddiffyn yr Efengyl a gwrthsefyll unrhyw ymgais gan yr heddlu i sathru ar ein hawliau sifil
Stephen Green, Christian Voice

Dywedodd iddo gael ei drin yn "warthus" pan gafodd ei arestio gan addo y bydd yn dychwelyd i'r ŵyl nesa gyda mwy fyth o gefnogwyr.

"Dylai'r heddlu ganolbwyntio ar ddal troseddwyr yn lle pobl fel fi sy'n gweithredu'n gyfreithlon," meddai.

"Mae'n bwysig i Gristnogion allu amddiffyn yr Efengyl a gwrthsefyll unrhyw ymgais gan yr heddlu i sathru ar ein hawliau sifil.

Ychwanegodd: "Rwy'n falch fod Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi gweld synnwyr a gollwng yr achos yma yn ei ddyddiau cynnar. Ni ddylai'r heddlu wedi fy arestio yn y lle cynta, heb sn am fy nghyhuddo."

'Cableddus'

Daeth mudiad Christian Voice i amlygrwydd ym Mhrydain ar l ymgyrchu yn erbyn y sioe gerdd ddychanol Jerry Springer: The Opera ac roedd Mr Green wedi protestio y tu allan i Ganolfan y Mileniwm pan gafodd y sioe ei pherfformio yng Nghaerdydd.

Honnodd cyfreithiwr Mr Green, Mark Williams, fod yr heddlu wedi "camddefnyddio eu pwerau" wrth arestio arweinydd y mudiad, a dywedodd fod bwriad cychwyn camau cyfreithiol yn y llysoedd sifil.

Mae Heddlu De Cymru wedi amddiffyn y penderfyniad i arestio Mr Green, gan ddweud fod gan y llu record dda o ran cefnogi rhyddid barn a chaniatu gorymdeithiau a phrotestiadau.

Dywedodd y Dirprwy Brif Gwnstabl David Francis: "Yn ogystal, rydym yn falch iawn o'n safiad o ran cefnogi a gwarchod y rhai mwya bregus o fewn ein cymunedau, yn arbennig rheiny sy'n diodde rhagfarn ac anffafriaeth, aflonyddwch a hyd yn oed casineb."
HEFYD
Gwadu cyhuddiad gwrth-hoyw
06 Medi 06 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^