BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 18 Medi 2006, 10:53 GMT 11:53 UK
Rownd olaf: Gweithdai'n colli
Hen weithdai Pen yr Orsedd
Byddai adfer y gweithdai'n creu gwaith i bobl ifanc y fro
Doedd cais Chwarel Pen yr Orsedd yn Nantlle, Gwynedd, ddim yn fuddugol nos Sul wrth i gyfres Restoration Village y BBC ddod i ben.

Roedd cefnogwyr yn gobeithio ennill dros 2m er mwyn atgyweirio adeiladau'r chwarel.

Ond penderfynodd gwylwyr y gyfres mai gweithdy gof yn Sir Warwick oedd yr enillydd ac Oriel Watts yn Surrey yn ail.

Un o oleudai cyntaf Yr Albam, Dennis Head Old Beacon yng Ngogledd Ronaldsay, oedd yn drydydd.

Roedd adfeilion y chwarel yn cynrychioli Cymru yn y rownd ola ar l curo Sefydliad Pritchard Jones yn Niwbwrch, Ynys Mn, a Fferm Llys Penbre, Sir Gaerfyrddin.

Mae'r sylw a'r cyhoeddusrwydd yr ydym wedi eu cael yn gymorth mawr
Les Jones, cadeirydd ymgyrch Pen yr Orsedd

Roedd wyth yn y rhaglen olaf gafodd ei darlledu'n fyw o Amgueddfa Awyr Agored Weald and Downland ger Chichester yn Sussex.

Dywedodd un o drefnwyr cais Pen yr Orsedd, Dr David Gwyn, fod bwriad i barhau gyda'r cynllun, beth bynnag oedd penderfyniad gwylwyr y rhaglen nos Sul, er mwyn creu swyddi yn yr ardal.

Mae adeiladau'r chwarel, sydd wedi eu cofrestru fel Graddfa II, yn cynnwys gweithdai, swyddfeydd, ysbyty ac adeiladau diwydiannol ac roedd y canwr opera Bryn Terfel wedi cefnogi'r cais.

Canolfan hyfforddi

Cawson nhw eu codi mewn dau gam - yn y 1860au a rhwng 1899 a 1907.

Roedd 450 o ddynion yn arfer gweithio yn y chwarel a gaeodd ym 1997.

Byddai'r gwaith adfer yn golygu creu canolfan hyfforddi lle byddai eitemau peirianyddol yn cael eu trwsio, atgynhyrchu a'u cynhyrchu.

Cefnogwyr cais gweithdai Pen yr Orsedd yn dathlu canlyniad rownd Gymreig
Cefnogwyr cais gweithdai Pen yr Orsedd yn dathlu canlyniad y rownd Gymreig

Roedd llond bws o bobl o Nantlle wedi codi'n gynnar ddydd Sul cyn teithio i Sussex ar gyfer y rhaglen.

"Er ein bod yn siomedig gyda'r canlyniad, fe wnaethon ni ymdrech go lew," meddai cadeirydd yr ymgyrch Les Jones.

"Dyfal donc ydi hi a dydan ni ddim yn digalonni gan ein bod yn bwriadu bwrw 'mlaen gyda gwireddu'n cynlluniau."

Mae wedi bod yn gweithio ar y cynllun ers dros 30 mlynedd a dywedodd ei fod yn "falch o'r llwyddiant".

"Fe wnaethon ni ddod i'r brig yng Nghymru ac rydym yn benderfynol o droi'r chwarel yn ysgol beirianyddol a chadw gwaith i'r ifanc yn yr ardal.

"Mae'r sylw a'r cyhoeddusrwydd yr ydym wedi eu cael yn gymorth mawr ..."
HEFYD
Gweithdai'n cynrychioli Cymru
01 Medi 06 |  Newyddion
Lluniau: Adeiladau Restoration
25 Awst 06 |  photo galleries
Ceisio adfer adeiladau o Gymru
25 Awst 06 |  Newyddion
Adfer: Tri adeilad o Gymru
10 Gorff 06 |  Newyddion
Cynllun 4.5m i adfer tloty
14 Tach 05 |  Newyddion
Ail ymweld Phlas Llanelli
05 Medi 05 |  Newyddion
Cystadlu i adfer hen adeilad
30 Ebr 04 |  Newyddion
Plas Llanelli'n colli'r ras
15 Medi 03 |  Newyddion
Brwydr y safleoedd hanesyddol
05 Medi 03 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^