BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 15 Medi 2006, 07:08 GMT 08:08 UK
Arian Ewrop: 'Swyddi, nid ffyrdd'

Guto Thomas
Gohebydd Gwleidyddol, BBC Cymru

Tai teras yn un o gymoedd y de
Fydd 'na gymorth newydd ar gyfer rhai o gymoedd y de

Mae naw mis bellach ers i arweinwyr Ewrop gyrraedd cytundeb ar gyllideb yr Undeb Ewropeaidd - cytundeb dynnodd holl sylw'r wasg Brydeinig, tuag at ddyfodol yr ad-daliad enwog enillodd Margaret Thatcher nol yn yr wythdegau.

Ond i Gymru, roedd y cytundeb yma'n allweddol, er mwyn derbyn dros 1.3 biliwn o gymorth ychwanegol, dros y saith mlynedd nesa.

Dros yr haf, mae Llywodraeth y Cynulliad wedi bod yn ymgynghori'n eang ynglŷn 'r math o gynlluniau ddylai dderbyn arian wedi 2007.

Yn dilyn cyfres o gyfarfodydd ym Mrwsel, gan gynnwys dau gyfarfod gyda Comisiynwyr Ewropeaidd, dywedodd Prif Weinidog y Cynulliad Rhodri Morgan, bod rhaid addasu'r hen flaenoriaethau er mwyn creu swyddi fydd yn gynaliadwy tan 2040 neu 2050.

'Meddwl am y dyfodol'

Dywedodd: "Mae rhaid peidio gwneud pethau yn y modd hen ffasiwn jest achos eich bod wedi gwneud y pethau yna'n llwyddiannus yn yr wythdegau a'r nawdegau.

Rhodri Morgan
Rhodri Morgan: 'Rhaid addasu'r hen flaenoriaethau'

"Mae'n rhaid meddwl am y dyfodol, meddyliwch 15 mlynedd o flaen llaw, neu chwarter canrif ymlaen llaw, ac felly i dro canolbwyntio ar yr ochr ddynol-ryw, a'r ochr sgiliau a chodi safon y swyddi, ac i edrych ymlaen at y dyfodol."

Dywedodd hefyd bod angen rhoi llai o bwyslais ar gynlluniau fel "arllwys concrit", adeiladu hewlydd, ac agor meysydd awyr.

Mae'n debygol y bydd y cyfnod rhwng 2007 a 2013 hefyd yn gweld llai o brosiectau ar draws ardaloedd tlota Cymru'n derbyn cymorth.

Ond mae hynny hefyd yn golygu y bydd mwy o arian ar gael i'r prosiectau hynny. Bydd ymdrech hefyd i leihau biwrocratiaeth, ac i symleiddio'r broses o wneud cais am gymorth ariannol.

Mwy o ganoli?

Mae 'na sn hefyd am wario'r arian mewn ffordd fwy strategol ond mae rhai, gan gynnwys y Ceidwadwr Alun Cairns, yn ofni y gallai hyn arwain at ganoli pŵer a dylanwad.

"Mae'r gweinidog yn defnyddio'r gair strategaeth, ond beth yn gwmws mae o'n ei feddwl yw canoli bob dim a dyna pam mae awdurdodau lleol yn pryderu," meddai.

"Maen nhw'n gwybod bydd y gweinidog ei hun yn rhoi cynllun allan ac yn dweud wrthyn nhw sut i wario'r arian, a bod nhw ddim felly'n cael dylanwad ar y ffordd mae gwario'r arian yn eu cymunedau eu hunain."

Yn l dogfen ymgynghorol Llywodraeth y Cynulliad, mae'r saith mlynedd nesa'n cynnig cyfle euraidd i drawsnewid yr economi a chyfoeth yng Nghymru.

Ond ai gweledigaeth Rhodri Morgan yw'r weledigaeth gywir? Mae'r cyfnod ymgynghori'n dod i ben ar y 6ed o Hydref.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^