BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 13 Medi 2006, 16:37 GMT 17:37 UK
Arwydd ysgol yn creu penbleth

Yr arwydd gwallus y tu allan i Ysgol Sant Joseff
Fe achosodd yr arwydd benbleth i bobl yr ardal

Mae arwydd y tu allan i ysgol newydd wedi creu penbleth - ymhlith siaradwyr Cymraeg.

Saesneg yw un iaith ar yr arwydd ond mae'n anodd gwybod beth yw'r llall.

Cyfieithiad "Pupil and Staff Entrance" y tu allan i Ysgol Gatholig ac Anglicanaidd Joseff Sant yn Wrecsam oedd "Ddisgybl a Baladr daflu i Berlewyg".

Erbyn hyn mae gorchudd ar yr arwydd ac mae'r ysgol yn trefnu un newydd.

Dywedodd arweinydd y cyngor Aled Roberts nad yr awdurdod oedd yn gyfrifol am y camgymeriad.

Byddai rhaid i uned gyfieithu'r awdurdod gymeradwyo arwyddion yn y dyfodol, meddai.

Agorodd Ysgol Sant Joseff lle mae 650 o ddisgyblion ei drysau ddydd Llun wedi cytundeb ddwy flynedd yn ōl rhwng yr Eglwys Gatholig a'r Eglwys yng Nghymru i ddarparu addysg yn yr un ysgol.

Hon yw'r ysgol gynta ffydd gydenwadol yng Nghymru.

Mae'n debyg mai system gyfieithu ar-lein oedd wedi camgyfieithu neges yr arwydd - "Mynediad ar gyfer Staff a Disgyblion" yw'r cyfieithiad cywir.

Gorchymyn

Cafodd Mr Roberts wybod am y camgymeriad dros y penwythnos.

Dywedodd iddo ffonio swyddog o'r cyngor ben bore Llun ac i'r ysgol gael gorchymyn ryw bum munud yn ddiweddarach i "roi rhywbeth dros yr arwydd" ac i wneud yn siŵr mai'r cyngor oedd yn trefnu arwyddion fel eu bod yn gywir.

... mae dau o'n cyrff partner, sef yr Eglwys yng Nghymru a'r Eglwys Babyddol, yn amlwg wedi profi rhai o'r anawsterau ... mewn ardal Seisnigaidd iawn
Aled Roberts, arweinydd Cyngor Wrecsam

Roedd y cyngor yn "gwbl ymroddedig i'w bolisļau dwyieithrwydd," meddai, ac roedd Bwrdd yr Iaith Gymraeg wedi cymeradwyo cynllun iaith newydd yr awdurdod.

Ond mae wedi cydnabod nad oedd y cyngor o hyd yn cyrraedd y nod o sicrhau safon cyfieithu a bod y cyngor ei hun wedi trefnu arwyddion gwallus yn y gorffennol.

'Anawsterau'

"Y tro hwn, mae dau o'n cyrff partner, sef yr Eglwys yng Nghymru a'r Eglwys Babyddol, yn amlwg wedi profi rhai o'r anawsterau a wynebwn mewn ardal Seisnigaidd iawn," meddai.

Ysgol Uwchradd Sant Joseff
Yr ysgol gynta o'i math yng Nghymru

Dywedodd nad oedd am i'r camgymeriad "dynnu sylw oddi wrth gyflawniadau addysgol yr ysgol".

Cafodd Emlyn Edwards, un o olygyddion y papur bro lleol Nene, gwynion oddi wrth bobl leol.

"Buasen ni'n derbyn hyn gan ryw ffatri Saesneg sy'n gwneud ei gorau ond yn methu.

"Mae gennym ni bobl ar y papur bro fyddai'n fodlon helpu ond mae gan y cyngor adran gyfieithu, adran eu hunan a dyma'r gwaith ma' nhw'n ei droi allan ... gwarthus, cywilyddus."
HEFYD
Cyfieithiad 'sāl' - seiclwyr sāl?
15 Awst 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^