BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 11 Medi 2006, 12:20 GMT 13:20 UK
Uno heddluoedd: Mwy na £1m
Cerbyd yr Heddlu
Roedd yr Swyddfa Gartref am un heddlu ar gyfer Cymru gyfan
Gwariwyd mwy na £1m ar gynlluniau'r llywodraeth i geisio sefydlu un heddlu ar gyfer Cymru gyfan, yn ôl ystadegau ddaeth i law'r BBC.

Gwariodd Heddlu'r Gogledd a Heddlu'r De fwy na £400,000.

Dywedodd Heddlu Dyfed-Powys iddyn nhw wario £227,000 a dyw Heddlu Gwent ddim wedi cyhoeddi manylion eto.

Bwriad gwreiddiol y llywodraeth oedd lleihau nifer yr heddluoedd yng Nghymru a Lloegr o 43 i 24.

Ei dadl oedd y byddai lluoedd mwy, i raddau, yn atal ymosodiadau terfysgol.

Ond yng Ngorffennaf penderfynodd y llywodraeth roi'r gorau i'r cynlluniau oherwydd ffrae am y gost derfynol.

Mae Heddlu'r De a Heddlu'r Gogledd wedi gwneud cais i'r Swyddfa Gartref am ad-daliad.

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Gartref y byddai arian ar gael ar gyfer ad-dalu costau ychwanegol ond nad "oedd y pwll yn ddiwaelod".
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^