BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 10 Medi 2006, 10:04 GMT 11:04 UK
Rhys yn ennill gwobr Terfel
Rhys Taylor
Rhys Taylor enillodd Ysgoloriaeth Bryn Terfel yr Urdd 2006

Enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel Urdd Gobaith Cymru 2006 yw Rhys Taylor o Aberystwyth.

Bu'r gystadleuaeth yn Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug, nos Sadwrn - wyth o bobl ifanc yn cystadlu am yr ysgoloriaeth sy'n werth £4,000.

Roedd yr wyth wedi ennill cystadlaethau yn Eisteddfod yr Urdd eleni yn Sir Ddinbych.

Roedd Bryn Terfel yno nos Sadwrn yn cyflwyno'r wobr i Rhys, enillydd yr Unawd Offerynnol yn yr Eisteddfod.

Dywedodd Rhys, 24 oed, y byddai'n defnyddio'r arian ar gyfer hyfforddiant pellach.

Y llynedd enillodd radd dosbarth cyntaf mewn clarinét yng Ngholeg Brenhinol Cerddoriaeth Manceinion.

Hyfforddiant

Mae wedi cyhoeddi CD yn ddiweddar a'i nod yw bod yn glarinetydd proffesiynol.

"Mae hwn yn ddiweddglo perffaith i'r cyfnod o gystadlu gyda'r Urdd.

"Roedd hi'n bleser cystadlu yn erbyn perfformwyr eraill o safon mor uchel.

"Mae'n anrhydedd cael gwobr dan enw un sydd wedi gwneud cymaint dros y celfyddydau yng Nghymru."

Bryn Terfel yn cyflwyno'r ysgoloriaeth i Rhys Taylor
Bryn Terfel yn cyflwyno'r ysgoloriaeth i Rhys Taylor

Dywedodd Siân Eirian, Cyfarwyddwr Eisteddfod a'r Celfyddydau, Urdd Gobaith Cymru, fod y gynulleidfa wedi cael "gwledd" nos Sadwrn.

"Mewn cystadleuaeth dda iawn daeth y clarinetydd Rhys Taylor i'r brig gyda chanmoliaeth frwd y panel beirniaid.

"Mae hyn eto yn profi fod Urdd Gobaith Cymru yn llwyr ymroi i ddatblygu doniau pobl ifanc Cymru.

"Diolch o galon i Bryn Terfel am ei ddiddordeb cyson yng ngwaith yr Eisteddfod a'r Urdd."

Y saith cystadleydd arall oedd Osian Gwyn o Lanelli; Elin Phillips o Ben-y-bont ar Ogwr; Manon Mai Rhys o Lanelli; Owain Phillips o Orslas; Dewi Siôn Evans o Bontrhydygroes; Elain Llwyd o Gaernarfon a Gethin Page o Gaerfyrddin.

Ymhlith y rhai sydd wedi ennill yr ysgoloriaeth yn y gorffennol y mae Fflur Wyn, Mirain Haf, Aled Pedrick, Rhian Mair Lewis, Rakhi Singh a Lowri Walton.

"Mae'n fraint ac yn anrhydedd bod yng nghwmni Cymry ifanc mor dalentog," meddai Bryn Terfel cyn y noson.

Beirniaid

"Heb os, mae hon yn mynd i fod yn noson i'w chofio a dwi wrth fy modd 'mod i'n medru bod yno i fwynhau'r perfformiadau a chyflwyno'r wobr.

"Dwi'n sicr y gwelwn ni lawer mwy o'r unigolion ifanc a brwdfrydig hyn yn y dyfodol - maen nhw'n enillwyr bob un a dwi'n dymuno'r gorau iddyn nhw i'r dyfodol."

Y beirniaid oedd yr actor-gyfarwyddwr Daniel Evans; y baswnydd Robert Codd; y soprano Mary Lloyd Davies; y beirniad cerddorol Mair Carrington Roberts; y cynhyrchydd ffilmiau Catrin Lewis Defis a chyfarwyddwr cerddorol Opera Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Tim Rhys-Evans.

Nod yr ysgoloriaeth yw meithrin a datblygu talentau pobl ifanc Cymru a rhoi roi cyfle iddyn nhw ddatblygu ymhellach yn eu maes.
HEFYD
Wyth yn ceisio am ysgoloriaeth
02 Medi 06 |  Newyddion
Lluniau: Ysgoloriaeth Bryn Terfel
02 Medi 06 |  photo galleries
Dawnswraig: Ysgoloriaeth Terfel
17 Medi 05 |  Newyddion
Ysgoloriaeth Terfel i Rakhi
27 Meh 04 |  Newyddion
Aled yn cipio gwobr Bryn Terfel
29 Meh 03 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^