BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 8 Medi 2006, 05:52 GMT 06:52 UK
Swyddi jet: 'Anghyfreithlon'
Gweithiwr yng nghanolfan Dara
Undeb: Dylai buddiannau gweithwyr fod wedi cael eu gwarchod

Mae BBC Cymru yn deall y gallai'r Weinyddiaeth Amddiffyn fod wedi gweithredu'n anghyfreithlon wrth ddiswyddo cannoedd o weithwyr o safle cynnal a chadw awyrennau cyflym.

Collodd gweithwyr eu swyddi yng nghanolfan yr Asiantaeth Drwsio Awyrennau Amddiffyn (Dara) yn Sain Tathan, Bro Morgannwg, wedi penderfyniad i symud y gwaith i Loegr.

Honni y mae undeb Amicus fod y diswyddiadau'n groes i ddeddf gyflogaeth.

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn, sy'n wynebu gorfod talu miliynau o bunnoedd, wedi gohirio penderfyniadau'n ymwneud diswyddiadau yn y dyfodol.

Gwarchod gweithwyr

Dywedodd y weinyddiaeth mewn datganiad nad oedd y mater yn cwestiynu'r penderfyniad i symud gwasanaethau cefnogol awyrennau Harrier a Tornado o Sain Tathan i ddwy ganolfan yr Awyrlu yn Lloegr.

Mae undeb Amicus wedi cyflwyno her gyfreithiol ar ran y gweithwyr a gollodd eu swyddi, gan ddweud ei bod yn hyderus y byddai'n llwyddo.

Honni y mae'r undeb fod y weinyddiaeth wedi torri rheolau deddf Trosglwyddo Ymrwymiadau Gwarchod Cyflogaeth.

Gwarchod buddiannau gweithwyr y mae'r rheolau pan fo un busnes yn cael ei drosglwyddo i fusnes arall.

Peirianwyr Dara
Mae'r undeb yn honni fod y diswyddiadau'n groes i ddeddf gyflogaeth

Nid yw'n bosib diswyddo gweithwyr o dan y ddeddf - yn lle hynny dylid eu trosglwyddo a chadw eu hamodau gwaith arferol.

Dywedodd ffynhonnell yn asiantaeth Dara wrth BBC Cymru fod y broblem wedi codi gan i'r weinyddiaeth feddwl ei bod yn symud gwaith rhwng cyrff cyhoeddus.

Mewn achos felly ni fyddai'r rheolau trosglwyddo'n berthnasol.

Ond mae BAE Systems a Rolls Royce yn gysylltiedig chanolfannau'r Awyrlu lle y symudwyd y gwaith ac mae hynny'n golygu fod y ddeddf yn berthnasol, meddai'r ffynhonell.

"Mae Amicus wedi cyflwyno her gyfreithiol drwy gais i dribiwnlys cyflogaeth yn cyhuddo Dara, Rolls Royce a BAE Systems o fethu ag ymgynghori dan y ddeddf drosglwyddo, ac yn sgl hynny weithredu'n anghyfreithlon wrth ddelio ag aelodau oedd yn cael eu cyflogi yng nghanolfan Dara yn Sain Tathan.

"Osllwyddwn ni, byddai maint yr iawndal i'r gweithwyr dan sylw yn sylweddol - gallai fod yn ddegau o filiynau o bunnau."

Cytundebau Harrier

Dywedodd llefarydd ar ran y weinyddiaeth: "Rydym yn glir nad ydi'r materion trosglwyddo hyn mewn unrhyw ffordd yn codi cwestiynau am y penderfyniad i drosglwyddo gwasanaethau cefnogol awyrennau Harrier a Tornado o Sain Tathan i brif ganolfannau'r Awyrlu.

"Mae'r trefniadau newydd eisoes yn sicrhau fod mwy o awyrennau ar gael ar gyfer y llinell flaen.

"Ac mae prif weithredwr Dara wedi gohirio penderfyniadau parthed diswyddiadau'r dyfodol a'n bwriad yw ymhob achos lle mae'r ddeddf drosglwyddo'n berthnasol y byddwn ni'n glynu at yr holl ofynion."

Bydd y ganolfan yn Sain Tathan yn cau'n llwyr yn Ebrill 2007 a tua 1,000 o swyddi'n diflannu.

Mae'r cytundebau i gynnal a chadw awyrennau Harrier eisoes wedi dod i ben ac mae'r gwaith ar gyfer awyrennau Tornado yn cael ei symud yn raddol i Loegr.
HEFYD
Trafod dyfodol safle milwrol
22 Mai 06 |  Newyddion
Cadarnhau diswyddiadau Dara
03 Chwef 06 |  Newyddion
Cau canolfan Dara: 'Annealladwy'
18 Ion 06 |  Newyddion
Dara: Protest yn erbyn toriadau
25 Ion 06 |  Newyddion
Dara: Beirnadaeth o'r llywodraeth
09 Tach 05 |  Newyddion
Gweithwyr Dara yn colli brwydr
08 Tach 05 |  Newyddion
500 o swyddi'n diflannu
16 Medi 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^