BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 6 Medi 2006, 14:59 GMT 15:59 UK
Caffi'r Wyddfa: Carreg o Gymru

Cynllun canolfan newydd yr Wyddfa
£8.3m yw cyfanswm cost codi'r caffi newydd

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi penderfynu defnyddio gwenithfaen o Gymru i godi walydd a lloriau allanol adeilad newydd ar gopa'r Wyddfa.

Bydd prynu'r garreg o chwarel Cwt y Bugail ger Blaenau Ffestiniog yn golygu £56,000 ychwanegol at y gost o godi'r caffi ar ben y mynydd.

Roedd anghytuno ynghynt yn y flwyddyn oherwydd penderfyniad i ddefnyddio gwenithfaen o Bortiwgal ar do'r caffi.

Mewn cyfarfod arbennig ddydd Mercher clywodd pwyllgor cynllunio'r awdurdod am y prosiect fydd yn costio £8.3m i gyd.

Clywodd y cyfarfod fod y contractwyr Carillion wedi cynnig cyflenwi'r garreg ar gyfer walydd a phafin platfform yr adeilad newydd o dair ffynhonnell wahanol.

Cytunodd aelodau'r awdurdod ag argymhelliad swyddogion i wario £56,000 ychwanegol er mwyn defnyddio'r ffynhonnell leol os oedd caniat‚d cynllunio yn cael ei dderbyn.

'Hir a chymhleth'

Mae'r pwyllgor cynllunio wedi cymeradwyo pedair sampl o gerrig o dair ffynhonnell wahanol ar y sail eu bod yn addas o ran lliw a gwead.

Wedi'r cyfarfod dywedodd prif weithredwr yr awdurdod Aneirin Phillips fod y broses wedi bod yn "hir, anodd a chymhleth".

"Oherwydd cyfyngiadau deddf Ewropeaidd ni fu'n bosib i ni fynnu bod deunydd ar gyfer yr adeilad newydd yn dod o ffynonellau lleol," meddai.

Y caffi presennol ar gopa'r Wyddfa
Cafodd y caffi presennol ei godi dros 70 mlynedd yn Űl

"Mae'r contractwr yn gwybod ein bod ni fel awdurdod yn awyddus i ddefnyddio cymaint o ddeunyddiau lleol ‚ phosib.

"Yn anffodus, fel awdurdod cyhoeddus, ni chawn fynnu bod contractwr yn dewis un cyflenwr lleol, neu'n ffafrio un yn fwy na'r llall.

"Fel yn achos y to," meddai "rhoddwyd cyfle cyfartal i chwareli lleol ddarparu'r gwenithfaen.

"Yng ngoleuni hyn felly, mae'n braf cael cyhoeddi mai chwarel Cwt y Bugail ger Blaenau Ffestiniog fydd yn darparu'r rhan fwyaf o'r garreg ar gyfer codi'r adeilad newydd ..."

'Camp anhygoel'

Mae'r awdurdod yn rhagweld y bydd mwy na 60% o'r defnyddiau, llafur a thrafnidiaeth yn lleol.

Dywedodd Mr Phillips fod hynny "mewn lleoliad mor unigryw ag anodd ‚ chopa'r Wyddfa ... yn gamp anhygoel".

Cost dymchwel yr adeilad 70-oed a chodi canolfan newydd yn ei lle yw £8.3m ond bydd rhaid i'r gwaith orffen erbyn dechrau haf 2008 er mwyn cael grant oddi wrth Ewrop.

Bydd y Swyddfa Gyllid Ewropeaidd yn rhoi grant Amcan Un o fwy na £4.2m at yr adeilad ac mae Llywodraeth y Cynulliad yn cyfrannu £3m.

Datblygiadau

Clywodd aelodau'r awdurdod am nifer o ddatblygiadau diweddar ddydd Mercher:

 • Mae seidin a ffordd fynediad bron ‚ chael eu cwblhau yn Llanberis a bydd hyn yn hwyluso'r gwaith llwytho a dadlwytho deunyddiau. Mae'r cwmni rheilfordd wedi adeiladu wagen ar gyfer cludo deunyddiau i'r copa.
 • Bydd Carillion yn meddiannu'r adeilad presennol ar y copa ar Fedi 11. Bydd gweinidogion Llywodraeth y Cynulliad, Carwyn Jones a Sue Essex, yn arwain seremoni "Dechrau'r Dymchwel" ar Fedi 12.
 • Y nod yw gorffen y gwaith dymchwel a chlirio cymaint o ddeunydd o'r mynydd ‚ phosib cyn diwedd y gaeaf. Bydd y gwaith o godi'r adeilad rhagsaernÔol yn dechrau mewn stordy ar Lannau Dyfrdwy mewn ychydig o wythnosau.
 • Mae gwybodaeth am y cynllun, cyngor i gerddwyr a theithwyr ar y trÍn yn y prif bwyntiau mynediad o gwmpas y mynydd, y bwytai, hosteli Ieuenctid, canolfannau croeso a gwefan yr awdurdod.

  O hyn ymlaen bydd y trenau ond yn teithio hanner ffordd i'r copa ac mae rhybudd i gerddwyr nad oes lloches iddyn nhw am gyfnod ar ben y mynydd.
  HEFYD
  Carreg dramor: Cyfarfod
  07 Awst 06 |  Newyddion
  Caffi: Mwy na thafliad carreg
  24 Gorff 06 |  Newyddion
  Yr Wyddfa: £4m o arian Ewrop
  22 Rhag 05 |  Newyddion
  SÍl bendith i gynllun Yr Wyddfa
  07 Tach 05 |  Newyddion
  Yr Wyddfa: 'Arian ar gael'
  01 Tach 05 |  Newyddion
  Mwy o amser i apÍl yr Wyddfa
  28 Medi 05 |  Newyddion
  ApÍl Wyddfa mewn trafferth
  25 Medi 05 |  Newyddion
  ApÍl yr Wyddfa £1.7m yn brin
  30 Meh 05 |  Newyddion

  CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
  Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^