BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 4 Medi 2006, 12:27 GMT 13:27 UK
Addysg Gymraeg: Dathlu 50 mlynedd
Mae'n hanner canrif ers i'r ysgol uwchradd Gymraeg gyntaf agor.

Sefydlwyd Ysgol Glan Clwyd yn 1956 yn y Rhyl 94 o ddisgyblion ond wrth i'r ysgol dyfu symudodd i'r safle presennol yn Llanelwy yn 1969.

Diolch i Lyfrgell Genedlaethol Cymru
Rhai o ddisgyblion cyntaf Ysgol Glan Clwyd

Mae nifer o ddigwyddiadau wedi eu trefnu i ddathlu hanner canrif o addysg uwchradd Gymraeg, gan gynnwys aduniad cyn-ddisgyblion a chyngerdd mawreddog yn Theatr Pafiliwn y Rhyl yn yr Hydref.

Ymhlith y perfformwyr y bydd rhai cyn-ddisgyblion enwog fel Caryl Parry Jones a Tara Bethan.

Haydn Thomas oedd prifathro cyntaf yr ysgol fu'n wreiddiol ar safle Ysgol Gynradd Emaniwel y Rhyl. Cododd nifer y disgyblion i 1,300 cyn agor Ysgol y Creuddyn yng ngorllewin y dalgylch.

Erbyn hyn, mae 850 yn Ysgol Glan Clwyd a'r dalgylch yn ymestyn o ardaloedd y Rhyl, Prestatyn, i Ddinbych, Dyffryn Clwyd a rhannau o Gonwy a Sir y Fflint.

"Mae'n bwysig nodi ein bod yn dathlu addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg yn fwy na phen-blwydd yr ysgol yn unig," meddai'r prifathro Meurig Rees.

"Er bod nifer o aduniadau answyddogol yn cael eu trefnu byddwn ni'n cynnal diwrnod agored i gyn-ddisgyblion a charedigion yr ysgol fel y bydd cyfle i ymlwybro drwy'r adeiladau a hel atgofion."

Tara Bethan
Mae Tara Bethan yn un o gyn-ddisgyblion Ysgol Glan Clwyd

Ar Hydref 14 bydd rhai o gyn-ddisgyblion yr ysgol yn perfformio mewn cyngerdd mawreddog yn Y Rhyl ac yn eu plith bydd Caryl Parry Jones, Tara Bethan a Chr CF1.

Mae'r ysgol yn cysylltu nifer o gyn-ddisgyblion, yn gofyn iddyn nhw ffilmio neges ar gyfer llyfr lloffion gweledol.

Bydd rheswm arall i ddathlu yn ystod y flwyddyn - adeiladau newydd yn cael eu hagor, gan gynnwys bloc gwyddoniaeth.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^