BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 30 Awst 2006, 07:43 GMT 08:43 UK
Sment: Ymchwiliad cyhoeddus
Gwaith Castle Cement (llun y cwmni)
Mae Castle Cement wedi buddsoddi 72m yn y safle yn Padeswood

Bydd ymchwiliad cyhoeddus yn dechrau yn Sir y Fflint i benderfynu a ddylai cwmni gael yr hawl i gladdu llwch odyn ar safle.

Cafodd cais cwmni Castle Cement yn Padeswood ger Yr Wyddgrug ei wrthod gan Gyngor Sir y Fflint ac mae'r ymchwiliad cyhoeddus yn cychwyn ddydd Mercher.

Ar hyn o bryd mae'r cwmni yn symud y llwch sy'n cael ei gynhyrchu mewn odyn newydd o'r safle i'w waredu.

Ond mae'r cwmni am safle tirlenwi ar gyfer y llwch ar eu tir eu hunain ac yn dadlau y byddai hynny'n fwy diogel.

Er hynny, mae pryder yn lleol ynglŷn 'r datblygiad.

Cemegau

Wrth wrthod y cais roedd y cyngor sir wedi dweud y gallai'r llwch lygru'r dŵr gerllaw.

Am flynyddoedd mae gwrthwynebiad yn lleol wedi bod i gynlluniau Cwmni Castle Cement i godi odyn newydd.

Ffatri Castle Cement
Mae'r cwmni am gladdu'r llwch ar eu safle

Ond cafodd yr odyn gwerth 60m ei chodi ychydig dros flwyddyn yn l.

Mae'r llwch yn cael ei ystyried yn beryglus oherwydd y cemegau sy'n cael eu cynhyrchu yn ystod y broses o losgi yn yr odyn.

Mae'r cwmni am safle tirlenwi i gladdu hyd at 10,000 tunnell o lwch bob blwyddyn yn lle ei symud oddi ar y safle.

Llifo i'r afonydd

Union flwyddyn yn l y cafodd y cais cynllunio ei wrthod gan y cynghorwyr oherwydd pryder am effaith bosib ar yr amgylchedd.

Un o'r trigolion lleol sy'n poeni ydi John Rosser o bentref Penyffordd gerllaw'r safle.

"Ar l y frwydr yn erbyn yr odyn yn y lle cyntaf roeddem yn teimlo mai dyna'r diwedd ar y datblygiadau eraill ond nawr mae'n dipyn o sioc i glywed eu bod yn bwriadu claddu'r gwastraff gwenwynig yma ar y safle.

"Yr hyn sy'n poeni pobl ydi bod cwrs dŵr yn rhedeg ger y safle a'r pryderon ydi nad oes ots pa mor ofalus y byddan nhw - mae'n bosib i'r llwch fynd i mewn i'r dŵr a llifo i'r afonydd ... ac achoi problemau nes ymlaen."

Dywedodd y cwmni y byddai claddu'r llwch ar eu tir eu hunain yn llai niweidiol i'r amgylchedd gan na fyddai'n rhaid cludo'r llwch o'r safle ac y byddai llai o lorau ar y ffordd fawr.

Mae disgwyl i'r ymchwiliad cyhoeddus ym Mhenyffordd barhau am dridiau.
HEFYD
Diocsinau: Dirwy i gwmni sment
01 Ebr 06 |  Newyddion
Odyn: Barnwyr yn ystyried cwyn
26 Chwef 06 |  Newyddion
Claddu gwastraff: Gwrthod cais
07 Medi 05 |  Newyddion
Pryderon am waith sment
04 Maw 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^