BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 28 Awst 2006, 15:21 GMT 16:21 UK
Enwi milwr fu farw yn Afghanistan
Yr Is-Gorpral Jonathan Hetherington
Cafodd ei eni yng Nghaersallog a'i fagu yn ne Cymru

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi enwi'r milwr o Gymru gafodd ei ladd yn Afghanistan dros y penwythnos.

Roedd yr Is-gorpral Jonathan Hetherington yn 22-oed o Bort Talbot ac yn ddibriod.

Cafodd ei saethu mewn brwydr yn erbyn y Taleban yn nhalaith Helmand yn gynnar fore Sul.

Roedd yn aelod o'r 14eg Gatrawd Signalau sydd wedi ei lleoli ym Mreudeth ger Hwlffordd, Sir Benfro. Fe yw'r wythfed milwr Prydeinig i farw yn Afghanistan y mis hwn.

Cafodd ei ladd adeg ymosodiad ar dŷ ym Musa Qaleh lle oedd aelodau'r pltŵn yn aros.

Bu farw'n syth o'r anafiadau. Ni chafodd neb arall o luoedd Prydain na'r Cynghreiriaid ei anafu.

Tristwch

Dywedodd y Weinyddiaeth Amddiffyn iddo gael ei eni ar Fehefin 20 1984 yng Nghaersallog a'i fagu yn ne Cymru.

Ymunodd 'r gatrawd signalau yn Abertawe ym Medi 2000 a mynd i goleg technegol y Fyddin yn Harrogate cyn dysgu sgiliau systemau radio yn yr Ysgol Frenhinol Signalau yn Blandford, Dorset.

Bu'n gwasanaethu yn yr Almaen, Kuwait, Iraq ac Ynysoedd y Malfinas cyn ymuno 'r gatrawd signalau ym Mreudeth yn Chwefror.

Milwyr Prydeinig yn Afghanistan
Mae 21 o filwyr o Brydain wedi marw yn Afghanistan ers 2001

Mae'r uned yn arbenigo mewn rhyfela electroneg, gan gynnwys amharu ar signalau radio.

Dywedodd y Weinyddiaeth Amddiffyn ei fod yn filwr "cydwybodol iawn, yn uchel ei barch a phoblogaidd" a bod galw mawr am ei wasanaeth oherwydd "ei sgiliau rhagorol".

"Roedd dim ond wedi bod yn Afghanistan am gyfnod byr," meddai ei bennaeth milwrol, y Cyrnol Steve Vickery.

"Yn y cyfnod hwn roedd ei ymroddiad ... o'r radd flaenaf ...

'Gweithiwr caled'

"Roedd yn filwr ifanc deallus iawn oedd wedi ymdopi'n dda bywyd y gatrawd ers iddi gyrraedd yn Chwefror."

Dywedodd ei fod yn hoffi bod yn filwr, yn weithiwr caled ac yn rhagori ar chwaraeon.

"Byddwn yn ei gofio oherwydd ei natur hoffus a'i synnwyr digrifwch. Yn ddi-os byddai ei yrfa filwrol wedi bod yn llwyddiannus iawn.

"Roedd yn filwr rhagorol, yn gydweithiwr yr oedden ni'n ymddiried ynddo ac yn gyfaill da ..."

Yn Afghanistan mae'r cyfnod mwya gwaedlyd ers cwymp y Taleban bum mlynedd yn l. Mae 21 o filwyr o Brydain wedi marw yn y wlad ers 2001.
HEFYD
Milwr yn marw yn Afghanistan
27 Awst 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^