BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 23 Awst 2006, 15:41 GMT 16:41 UK
Profi golwg i atal damweiniau
Platiau Rhif
Mae modurwyr yn medru osgoi prawf llygaid am 53 mlynedd

Mae rhai o'r profion ochr y ffordd gyntaf i brofi golwg modurwyr wedi bod yn cael eu cynnal gan Heddlu Gwent .

Bydd rhwng 400-500 o yrwyr yn cael eu hatal gan swyddogion ddydd Mercher ar gyfer prawf dwy funud ar ffordd yr A4041 ger Y Fenni.

Roedd yn rhaid i fodurwyr ddarllen pedwar plāt rhifau ar wahanol bellterau er mwyn profi bod eu golwg yn ddigon da .

Mae modurwyr newydd yn gorfod cael prawf golwg wrth sefyll eu prawf gyrru ond does dim rhaid sefyll prawf arall ar eu llygaid nes eu bod yn 70 oed.

Dwi heb gael prawf llygaid ers rhyw 10 mlynedd nawr ond mae hwn wedi gwneud i fi feddwl am y peth
Mike Wiltshire, modurwr

Mae 'na bryderon bod nifer o fodurwyr yn gyrru ā golwg gwael sy'n arwain at ddamweiniau, marwolaethau ac anafiadau difrifol.

Cafodd pedwar plāt rhifau eu gosod 10m, 15m, 20m a 25m i ffwrdd yn ystod y prawf ochr y ffordd.

Os yw'r modurwr yn methu ā darllen y plāt agosaf, dywed yr heddlu na fyddan nhw'n cael eu herlyn ond fe fyddan nhw'n cael eu hatal rhag gyrru adref a bydd yn rhaid iddyn nhw gael prawf ar eu golwg.

Gwisgio sbectol

O fewn awr o ddechrau'r profion, fe fethodd un modurwr ā darllen y plāt rhifau agosaf, ond ar ōl gwisgo'i sbectol roedd yn medru gweld y plāt pellaf.

Dywedodd un gyrrwr a gymerodd rhan, Mike Wiltshire o Gaerdydd: "Dwi'n meddwl ei fod yn syniad da iawn.

Mike Wiltshire
Cafodd olwg Mike Wiltshire ei brofi am y tro cyntaf ers 10 mlynedd

"Dwi heb gael prawf ar fy llygaid ers rhyw 10 mlynedd nawr ond mae hwn wedi gwneud i fi feddwl eto. "

Meddai Richard Ross, o Gwmbrān: "Doedd cymryd y prawf ddim yn broblem i fi. Mae 'na lot o bobl sy'n cael hi'n anodd gweld ond dydyn nhw ddim yn meddwl am y peth pan eu bod nhw ar y ffordd."

Heddlu Gwent, y Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol ac Ymddiriedolaeth Gofal Iechyd Gwent drefnodd yr arolwg.

Dwedodd Chris Potter, cyfarwyddwr iechyd cyhoeddus Bwrdd Iechyd Lleol Casnewydd: "Rydym ni am ganfod union faint y broblem.

Newid gydag amser

"Ar hyn o bryd does dim gwybodaeth bendant 'da ni ac felly dydyn ni ddim yn gwybod a yw'n broblem wirioneddol ai peidio."

"Mae'r llywodraeth eisiau lleihau marwolaethau ac anafiadau difrifol ar y ffordd o 10% erbyn 2010."

gyrrwyr yn cael eu profi
Gofynnwyd i'r modurwyr ddarllen sawl plāt rhifau

"Ond yng Ngwent y llynedd cafodd 47 o fodurwyr eu lladd ar y ffyrdd ac mae'r heddlu'n credu mai dim ond tair o'r marwolaethau hynny sy'n gysylltiedig ā goryrru - camgymeriadau'r gyrrwr sy'n gyfrifol am y gweddill.

Meddai Dr Anuradha, meddyg llygaid yn Ysbyty Brenhinol Casnewydd:"Mae golwg yn newid gydag amser, ac mae yna rai afiechydon sy'n effeithio ar ein gallu i weld yn glir."

"Er bod llawer o bobl yn cael profion cyson does dim gwybodaeth gyda ni ynglŷn ā'r nifer o fodurwyr sy ddim yn cyrraedd y safon o ran eu golwg."

Dywedodd Arolygydd Glyn Fernquest o Heddlu'r Gwent: "Mae gyrru ā golwg diffygiol yn drosedd sy ā chosb o dri phwynt ar drwydded a dirwy o hyd at £1,000.

"Ein bwriad wrth gynnal yr arolwg yma yw deall maint y broblem ac i annog pobl i gael profion cyson ar eu llygaid."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^