BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 23 Awst 2006, 10:54 GMT 11:54 UK
Pobl fusnes yn erbyn datblygu caeau
Gm rygbi ar gaeau coffa Llanbedr Pont Steffan (Llun Clwb Rygbi Llambed)
Mae clybiau rygbi a phl-droed y dre'n rhannu'r cae

Mae Siambr Fasnach Llanbedr Pont Steffan yn gwrthwynebu adeiladu archfarchnad newydd yn y dref.

Mewn cyfarfod nos Fawrth fe bleidleisiodd aelodau'n unfrydol dros ysgrifennu at gyngor y dre ac at Gyngor Sir Ceredigion i ddweud hynny.

Mae ffrae wedi codi ar l i'r cyngor sir gysylltu chyngor y dre ynghyd chlybiau pl-droed a rygbi Llambed, i ofyn a fydden nhw'n ystyried symud er mwyn gwerthu'r caeau chwarae i ddatblygwyr.

Ond mae hynny'n destun dadl gan fod y caeau wedi eu rhoi i'r dre er cof am bobl o'r ardal gafodd eu lladd yn yr Ail Ryfel Byd.

Mae'r cyngor sir yn credu y byddai trydedd archfarchnad yn denu pobl i'r dre ac y byddai'r ardal yn elwa'n economaidd o'r busnes ychwanegol.

Cyfleusterau gwell

Y bwriad yw cynnig safle newydd gyda chyfleusterau gwell i'r clybiau pl-droed a rygbi.

Mae'r siopau hyn yn dod i dre er mwyn gwneud arian - dydyn nhw ddim yn dod yna er mwyn gwella tre
Will Davies, cadeirydd y siambr fasnach

Fis nesa bydd cyngor y dre yn cynnal cyfarfod cyhoeddus i drafod y mater ond mae rhai'n gwrthwynebu'r cynllun yn chwyrn.

Mae aelodau'r Lleng Prydeinig yn trefnu deiseb yn erbyn datblygu'r caeau.

Hefyd mae pobl fusnes yn poeni y bydd codi archfarchnad newydd yn niweidio siopau eraill y dre, yn cynyddu traffig ac yn amharu ar yr ardal yn amgylcheddol.

Fe gafodd y cyhoedd fynd i'r cyfarfod nos Fawrth i wrando ar y drafodaeth ond dim ond aelodau'r Siambr Fasnach bleidleisiodd ar y cynnig i ysgrifennu at y cynghorau.

Dywedodd cadeirydd y siambr fasnach Will Davies: "Mae'r rhan fwya o bobl fusnes Llambed yn byw yn Llambed hefyd.

'Becso'n ofnadwy'

"Rydyn ni'n caru'r dre, rydyn ni'n enjoio byw yma, rydyn ni'n dewis bod yma a rhedeg ein busnesau yma ac rydym yn becso'n ofnadwy am beth fydd yn digwydd yma.

Gm rygbi ar gaeau coffa Llanbedr Pont Steffan (Llun Clwb Rygbi Llambed)
Y bwriad yw cynnig safle a chyfleusterau newydd i'r clybiau

"Os bydd archfarchnad fawr yn dod o Lambed fe alle gael effaith wael iawn yr y dre. Mae'r siopau hyn yn dod i dre er mwyn gwneud arian - dydyn nhw ddim yn dod yna er mwyn gwella tre.

"Maen nhw'n gwerthu'r cyfan - petrol, dillad, nwyddau trydan ac rydych yn gallu parcio tu fas i'w drws. Does dim diddordeb gyda nhw mewn denu pobl i ganol dre."

Dywedodd Rob Phillips, aelod o gyngor tre Llambed, ei fod yn falch fod y siambr fasnach wedi penderfynu gwrthwynebu'r cynllun.

"Gall rhyw ddatblygiad mawr effeithio ar gymeriad y dre ac ar siopau bach sy'n cyflogi pobl leol ac yn rhoi'r cymeriad i Lambed.

"Hefyd mae'n rhaid ystyried bod y cae rygbi yn gofeb i'r rhai wnaeth ymladd yn y rhyfel ac mae'n bwysig iawn i ni gofio hynny."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^