BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 23 Awst 2006, 11:48 GMT 12:48 UK
Cocos i'w bwyta chydwybod glir
Casglwr cocos
Mae pobl wedi bod yn casglu cocos yn yr ardal ers Oes y Rhufeiniaid
Mae cocos o Benrhyn Gŵyr gyda'r math gorau o fwyd mr y gellid ei fwyta yn l rhestr ar-lein newydd

Mae'r rheiny sy'n bwyta'r cocos yn medru mwynhau eu pryd heb boeni bod y broses o'u casglu yn peryglu'r amgylchedd morwrol, yn l y Gymdeithas Cadwraeth Morwrol.

Cafodd y ffaith i'r cocos gael eu cynnwys ar restr 'Pysgod i'w Bwyta' y gymdeithas groeso mawr gan gasglwyr cocos yr ardal.

Cesglir cocos Moryd Byrri llaw o hyd - fel a gwnaed ganrif yn l - er eu bod nhw bellach yn cael eu cludo i'r lan gan gerbydau gyriant pedair olwyn yn hytrach nag ar gefn asynnod.

Cydwybod glir

Rhestru y mae'r canllaw ar-lein newydd pa bysgod y gellid eu bwyta gyda chydwybod amgycheddol glir.

Mae'n darparu gwybodaeth ynglŷn 'r bwyd mr y mae ei bysgota'n niweidiol i stociau pysgod a'r amgylchedd morwrol.

Ers Oes y Rhufeiniaid bu pobl yn casglu cocos oddi ar Benrhyn Gŵ ac fe geir y rhan fwyaf yn y gwelyau yng nghilfach Byrri.

Mae gan tua 50 o gasglwyr drwydded fasnachol ac mae gan drigolion lleol hefyd yr hawl i gasglu niferoedd bychain o'r cocos.

Casglu llaw

Dywedodd Colin Macdonald, cadeirydd cwmni Prosesu Pysgod Cregyn Penclawdd: "Dim ond llaw ydyn ni'n casglu'r cocos."

"Dyna'r dull sy wedi ei ddefnyddio ers cannoedd o flynyddoedd - gyda rhaca a rhidyll - sy'n sicrhau bod y cocos lleiaf yn cael eu dychwelyd i'r tywod."

"O safbwynt cynaliadwy mae'n ddull sy'n gwarchod yr amgylchedd ac mae'n diogelu diwydiant sy'n bwysig iawn i'r ardal.

Cilfach Byrri
Mae casglu cocos yn bwysig i economi Penrhyn Gŵyr

"Mae llawer o'r cocos yn cael eu gwerthu mewn marchnadoedd lleol ond mae'r mwyfarif yn cael eu hallforio - Sbaen yw'r prynwr pwysicaf lle mae cocos yn cael eu gwerthu mewn bariau."

Ymhlith y pysgod ar y rhestr 'Pysgod i'w Hosgoi' mae'r llysywen Ewropeaidd, gan fod ei niferoedd ar y lefel isaf erioed, y mr frwyniad o Fae Vizcaya a langwstn o ogledd orllewin Sbaen.

Dywed Swyddog y Gymdeithas Cadwriaeth Morwrol Bernadette Clarke mai nod y wefan yw codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd pysgota cynaliadwy.

"Rydym ni'n ceisio amlygu'r cynhyrchwyr hynny sy'n cynnal safonau amgylcheddol uchel wrth bysgota," ychwanegodd.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^