BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 8 Awst 2006, 16:44 GMT 17:44 UK
Gwen yn cipio'r Daniel
Gwen Pritchard Jones
Beirniad y wobr: 'Nofel sylweddol' gan awdures sy'n 'hanesydd gwybodus'
Mae gwraig o Wynedd wedi ennill Gwobr Goffa Daniel Owen gyda'i nofel gyntaf i oedolion.

Enillodd Gwen Pritchard Jones o Bant-glas y wobr o £5,000 ddydd Mawrth.

Roedd nofel yr awdures ‚'r ffugenw Ebolion yn y 17eg ganrif, yn cynnwys elfennau o serch ac antur ac wedi ei seilio ar ddigwyddiadau a chymeriadau hanesyddol.

Bu'r awdur am gyfnod o 20 mlynedd yn paratoi - yn ymchwilio ac yn ysgrifennu'r nofel.

'Nofel sylweddol'

Dywedodd un o'r beirniaid Branwen Jarvis fod hon yn "nofel sylweddol" a'r awdures yn "hanesydd gwybodus".

Roedd y nofel, meddai'r awdures, wedi ei gosod ym 1641 a'r prif gymeriad Catrin Bodwrda yn ceisio ymchwilio i lofruddiaeth ficer Aberdaron flynyddoedd ynghynt, ym1624.

Gwen Pritchard Jones
Daeth Gwen Pritchard Jones i'r brig gyda'i nofel gyna ar gyfer oedolion

Yn enedigol o Dal-y-sarn yn Nyffryn Nantlle, bu Mrs Jones yn athrawes gynradd yng Ngwynedd, yn cadw stondin mewn marchnad, yn rhedeg cwmni arlwyo ac yn gweithio yn y BBC.

Aeth i Brifysgol Aberystwyth i astudio'r gyfraith cyn mynd i'r Coleg Normal ym Mangor i astudio i fod yn athrawes.

Roedd y gystadleuaeth eleni yn "wan," meddai Ms Jarvis ond byddai Ebolion "wedi dod i'r brig mewn cystadleuaeth gryfach".

Dim ond pedair nofel oedd yn y gystadleuaeth, meddai.
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^