BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 9 Awst 2006, 05:53 GMT 06:53 UK
Cyfieithu: Lansio strategaeth
Logo Bwrdd yr Iaith Gymraeg
Bwrdd Iaith: 'Angen cysondeb'

Hyrwyddo cyfieithu clir a chywir fydd nod Bwrdd yr Iaith Gymraeg wrth lansio Strategaeth Gyfieithu Genedlaethol ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol ddydd Mercher.

Nod y strategaeth yw sicrhau cysondeb yn ansawdd a safon gwaith cyfieithu Cymraeg-Saesneg yng Nghymru.

"Gan fod mwy a mwy o gwmnau a sefydliadau ar hyd a lled Cymru yn defnyddio gwasanaethau cyfieithu, mae'n hollbwysig fod safon a darpariaeth y gwasanaeth yn gyson ...," meddai Meri Huws, cadeirydd Bwrdd yr Iaith.

"Bydd hyn hefyd yn helpu cwmnau sydd eisiau defnyddio gwasanaeth cyfieithu i ddod o hyd i gyfieithwyr o safon."

Nod y strategaeth yw datblygu'r proffesiwn cyfieithu o ran hyfforddiant a datblygiad proffesiynol, gan roi strwythur i'r diwydiant.

'Arbenigol'

"Mae cyfieithu da a chywir yn waith arbenigol ac mae'n bwysig fod cyfieithwyr proffesiynol yn gweithio i safon uchel ac yn defnyddio termau safonol a thechnoleg gwybodaeth addas wrth eu gwaith.

Alun Pugh Gweinidog Diwylliant Cymru
Alun Pugh: 'Yn cyflawni un o amcanion Iaith Pawb'

"Bydd hyn yn y pen draw yn hwb i statws y proffesiwn, a'r gobaith yw y bydd mwy o bobl eisiau ymuno ag ef."

Dywedodd Alun Pugh, Gweinidog yr Iaith Gymraeg y byddai'r strategaeth yn bwysig ar gyfer datblygiad y maes a'r proffesiwn cyfieithu.

"Bydd yn cyflawni un o amcanion dogfen Iaith Pawb. Diben y strategaeth yw sicrhau cysondeb ymhlith cyfieithwyr ac yn y dyfodol gallwn ddatblygu cymhwyster safonol ar eu cyfer."

Dywedodd Berwyn Prys Jones, cadeirydd Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, mai diben y strategaeth oedd gosod y sylfaen ar gyfer datblygu a rheoleiddio'r proffesiwn.

"Mae'r proffesiwn wedi ehangu cymaint yn ystod y degawd diwethaf ac wedi cyfrannu at gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg a chodi statws yr iaith."
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFAN


HEFYD
Pryderon cadeirydd iaith am uno
24 Mai 06 |  Newyddion
Beth fydd yn lle bwrdd iaith?
06 Ebr 06 |  Newyddion
Newid statws: 'Perygl i'r iaith'
21 Tach 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^