BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 10 Awst 2006, 13:07 GMT 14:07 UK
Cerddor yn ennill ei ail dlws
Euron Walters
Euron Walters enillodd Dlws y Cerddor eleni

Gŵr yn wreiddiol o Lyn Nedd sydd wedi ennill Tlws y Cerddor yn yr Eisteddfod yn Abertawe eleni.

Bellach mae Euron Walters yn byw yn Llundain a dyma ei ail dlws ar Űl iddo ddod yn fuddugol yn Eisteddfod Dinbych yn 2001.

Cylch o ganeuon i lais soprano neu denor oedd y dasg ar ddewis geiriau gan y cystadleuwyr.

Beirniaid y gystadleuaeth oedd Eric Jones a Lyn Davies.

Yn ogystal ‚'r fedal derbyniodd Mr Walters wobr ariannol o £500 ac ysgoloriaeth o £2,000 i hyrwyddo ei yrfa.

Mae'r gwaith buddugol eleni ar y thema Dadeni wedi ei osod i rannau o awdl fuddugol Mererid Hopwood yn Eisteddfod 2001.

Yn ei feirniadaeth dywedodd Mr Jones bod Mr Walters yn gyfansoddwr "cyffyrddus yn gosod talpiau o awdl" at ei gilydd.

"Mae naws ei gerddoriaeth yn adlewyrchu'r geiriau drwyddi draw.

Diffyg testun

"Ceir trawstoriad o emosiynau ac amrywiaeth o liwiau cerddorol....ond ni chollir gafael ar yr angerdd distaw sydd mor nodweddiadol o'r awdl.

"Am ei ymdriniaeth sensitif o liwiau cerddorol, am gysondeb ei fynegiant a'i arddull ac am ofal wrth strwythuro'r cylch fel cyfanwaith y dyfernir y tlws iddo."

Roedd chwech wedi ymgeisio ond dim ond gwaith pump gafodd ei ystyried gan fod un eisoes wedi ei wobrwyo mewn Eisteddfod flaenorol.

Medal Tlws y Cerddor
Caiff Mr Wlaters £2,000 i hybu ei yrfa

Dywedodd Mr Walters mai diffyg tasg penodol oedd wedi effeithio ar nifer y cystadleuwyr.

"Mae cael testun yn gymorth ond mae mwy fel arfer yn cystadlu pan mae 'na dasg offerynnol.

"Dwi wedi bod yn cystadlu ers 15 mlynedd ac mae dod i'r Eisteddfod yn wylie i mi.

"Mae ennill yma yn y fro yma yn deimlad braf iawn."

Dywedodd nad ydi wedi penderfynu'n iawn be fydd yn gwneud gyda'r £2,000 o wobr ond efallai y bydd yn mynd ar gwrs i sgorio ar gyfer cerddorfa.

Cafodd Mr Walters ei eni yng Nglyn Nedd a'i addysgu'n lleol cyn iddo raddio mewn Cerddoriaeth a Chymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Yn fab i'r Parchedig J.J. Walters, gweinidog y Bedyddwyr yng Nghraig Cefn Parc, bu Mr Walters yn byw yno ac mae ei fam yn parhau i fyw yng Nghlydach.

Gweithiodd fel pianydd a chyfeilydd ar draws Prydain ac Ewrop ers blynyddoedd bellach ac mae'n gyfeilydd yn yr Academi Italia Conti yn Llundain.

Yn y ddinas hefyd mae'n organydd yn Eglwys Heol y Castell.

Roedd ei waith buddugol yn 2001 yn gylch o ganeuon ar y thema Tywod.
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^