BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 8 Awst 2006, 14:35 GMT 15:35 UK
Ffrwydradau a mwg ar y Maes
Creu ffrwydradau ar y Maes
Creu ffrwydradau ar y Maes yn ystod y lansiad

Ar y Maes ddydd Mawrth roedd 'na ffrwydradau yn un o'r pebyll.

Cafodd y ffrwydradau a'r mwg eu creu er mwyn nodi cyhoeddi Tabl Cyfnodol yr Elfennau yn y Gymraeg.

Roedd y cyfan, a chynhyrchu'r hufen i‚ cyflymaf, ar gael ym mhafiliwn Prifysgol Cymru Bangor ar y Maes.

Gobaith cynhyrchwyr y tabl newydd lliwgar, yw cyfoethogi profiadau disgyblion ysgol wrth ddysgu Cemeg.

Dywedodd Meri Huws, Dirprwy Is-Ganghellor y Brifysgol: "Rydym yn ceisio gwneud hi'n haws i astudio drwy'r Gymraeg ac mae cyhoeddi'r tabl yma yn cyfoethogi'r disgyblion a'r athrawon.

"Rwy'n hynod o falch bod y coleg wedi creu'r tabl yma ac fe fydd ar gael ar ffurf poster neu gerdyn post.

"Mae'n arwain gobeithion at fwy yn astudio Cemeg mewn dwy iaith."

Yn y babell roedd Dr Robyn Wheldon-Williams a'i dÓm o'r Sioe Gemeg yn gwneud nifer o arbrofion cyffrous.

Roedden nhw'n ceisio gwneud yr hufen i‚ cyflymaf gyda chymorth nitrogen hylifol ac yn creu ffrwydradau.

Aron Morgan Jones o Lanbedr, Harlech sy'n blasu'r hufen ia
Aron Morgan Jones o Lanbedr, Harlech sy'n blasu'r hufen ia

Mae Dr Wheldon-Williams yn athro cemeg yn Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun ac yn gyn-fyfyriwr o'r ysgol gemeg ym Mhrifysgol Cymru Bangor.

Y flwyddyn nesaf bydd yn gweithio am ddiwrnod yr wythnos ym Mhrifysgol Bangor er mwyn hyrwyddo cemeg i ysgolion Cymru.

"Mae cael tabl cyfnodol yr elfennau yn Gymraeg yn hanfodol i wersi gwyddoniaeth, mae'r ffaith ei fod yn lliwgar ac yn broffesiynol yn mynd i gyfoethogi'r profiad i ddisgyblion Cymraeg eu hiaith.

"Mae'r lansiad yn gam cyntaf ymgyrch gan ysgol gemeg y brifysgol i gyfrannu at ddysgu cemeg cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion.

"Mae hefyd yn rhan o ymgyrch ehangach, mewn cydweithrediad ‚ Phrifysgol Caerdydd a Techniquest i godi proffil cemeg mewn ysgolion,"

Ychwanegodd Ms Huws y bydd disgyblion chweched dosbarth ysgolion uwchradd yn cael cyfle i ymweld ‚'r brifysgol y flwyddyn nesaf er mwyn cael profiadau ymarferol.

"Fe fydd 200 o fyfyrwyr yn ymweld ‚'r Ysgol Gemeg ar gyfer diwrnod ymarferol yn y labordai, lle fydden nhw'n defnyddio'r cyfarpar a thechnegau diweddaraf mewn gwaith sy'n cyd-fynd ‚'r cwrs Cemeg lefel A."
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^