BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 7 Awst 2006, 16:27 GMT 17:27 UK
Eigra'n cipio'r Goron
Eigra Lewis Roberts
Mrs Roberts oedd awdures y gyfres deledu Minafon
Y llenor Eigra Lewis Roberts sydd wedi ennill y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe.

Cafodd Mrs Roberts o Ddolwyddelan yng Nghonwy ei choroni yn ystod y seremoni ddydd Llun am ei gwaith Y Ffarwel Perffaith am fywyd stormus y bardd Sylvia Plath.

Y beirniaid Menna Elfyn, Damian Walford Davies a Gwyneth Lewis benderfynodd mai ei dilyniant o gerddi ar y testun y Fflam oedd yn fuddugol.

Y fenyw o Flaenau Ffestiniog yw'r chweched i ennill y Goron. Mae'n awdur cynhyrchiol ac wedi ysgrifennu 27 o gyfrolau.

Cafodd y Goron ei chyflwyno er cof am y cyn-Archdderwydd, Dafydd Rowlands.

'Bardd medrus'

Yn ystod y seremoni dywedodd yr Archdderwydd Selwyn Iolen y byddai Dafydd Rowlands wedi bod yn "hynod o falch" o'i llwyddiant.

Ffugenw Mrs Roberts oedd Gwyfyn. Dywedodd y beirniaid fod ei gwaith yn "gasgliad o gerddi cywrain gan fardd medrus a lwyddodd i greu cerddi cyfoethog am un o feirdd mwyaf nodedig yr ugeinfed ganrif; un a drodd ei bywyd fel ei marwolaeth yn drasiedi fawr."

Mae gan Mrs Roberts dri o blant, Sioned, Urien a Gwydion, a 12 o wyrion ac wyresau. Ei gŵr hi yw Llew.

Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf, Brynhyfryd, pan oedd yn 20 oed.

Enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol 1965 a 1968 a Thlws y Ddrama yn 1974. Hi oedd awdures y gyfres deledu Minafon.

Roedd dathliad dwbl ddydd Llun gan ei bod hi'n dathlu ei phen-blwydd.
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFAN


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^