BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 9 Awst 2006, 15:54 GMT 16:54 UK
Medal ryddiaith i Fflur
Fflur Dafydd
Mae Fflur Dafydd yn ddarlithydd Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe

Fflur Dafydd o Gaerfyrddin sy wedi ennill y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Abertawe 2006.

Roedd ei gwaith buddugol, Atyniad, yn un o 13 ymgais ddaeth i'r gystadleuaeth, yn waith a roddodd "gryn ddiddanwch" i'r beirniaid.

Tasg y gystadleuaeth oedd llunio cyfrol heb fod dros 40,000 o eiriau ar y thema Llanw a Thrai.

Y beirniaid oedd Derec Llwyd Morgan, Jane Aaron a Grahame Davies.

Derbyniodd Fflur, darlithydd Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe, y fedal a 750, rhodd Cylch Cinio Cymraeg Abertawe.

'Ffresni'

Dywedodd yr Athro Morgan wrth draddodi'r feirniadaeth fod "ffresni" yng ngwaith buddugol yr awdures, "ffresni ei chymeriadaeth, ffresni ei harddull farddonol, ffresni ei digwyddiadau a'i hadroddiadau.

"Dyma awdur sydd yn gwbl ffri gyda ffigyrau ymadrodd ac, fel pawb afradlon, y mae weithiau'n ei tharo hi'n rhwydd a phryd arall y mae'n methu.

"Mae 'na wendidau ... creu cymeriadau, byw credadwy ond nid ydynt yn datblygu wrth i'r nofel fynd yn ei blaen.

Fflur Dafydd
Roedd "ffresni" ei gwaith wedi creu argraff ar y beirniaid

"Y mae'r storiwraig weithiau'n tra-arglwyddiaethu ar ei dewis greadigaethau ... ond, wedi nodi hyn, nodaf fy mod yn berffaith sicr fod yr Eisteddfod wrth ei gwobrwyo yn gwobrwyo awdur a rydd gryn ddiddanwch llenyddol i bawb a gr rialtwch a difyrrwch bywyd rhwng dau glawr.

"Clod iddi am ei newydd-deb di-dderbyn-wyneb."

'Atyniad'

Dywedodd fod yr "atyniad" yn y gwaith buddugol yn "ddeubeth o leiaf: atyniad adar at yr ynys lle lleolwyd y gwaith, Enlli, ac atyniad y cymeriadau".

Ychwanegodd Dr Davies mai "dyma wir artist" y gystadleuaeth tra bod Dr Aaron yn dweud bod hon yn nofel "gelfydd ac yn argyhoeddi".

Cafodd yr awdures ei magu yn ardal Llandysul ac mae wedi ymgartrefu yng Nghaerfyrddin.

Wedi graddio mewn Saesneg yn Aberystwyth astudiodd am radd meistr mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Dwyrain Anglia.

Enillodd ddoethuriaeth ym Mangor am astudiaeth l-drefedigaethol o waith y bardd R S Thomas.

Bu am gyfnod yn darlithio yn Aberystwyth a Chaerfyrddin cyn symud i fod yn ddarlithydd Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae wedi ysgrifennu tair drama, Hugo, Brewys a Helfa Drysor a dwy ffilm fer, Clic a Bathtime a enillodd enwebiad am wobr D M Davies yng Ngŵyl Ffilm Ryngwladol Caerdydd.

Mae'n uwcholygydd y cylchgrawn Tu Chwith ac yn golofnydd i'r Western Mail.

Helsinki

Enillodd nifer o gystadlaethau llenyddol mewn eisteddfodau, gan gynnwys Ysgoloriaethau Emyr Feddyg a Geraint Morris a Medal Lenyddiaeth yr Urdd yn 1999.

Enillodd Goron yr Eisteddfod Ryngolegol yn 1997.

Wedi cyfnod fel awdur preswyl yn Ynys Enlli yn 2002 mae newydd ddychwelyd o gyfnod preswyl yn Helsinki.

Cafodd ei nofel gyntaf, Lliwiau Liw Nos, ei chyhoeddi yn 2005 ac mae'n gweithio ar nofel arall fydd yn cael ei chyhoeddi'r flwyddyn nesaf.

Yn ystod ei hamser sbr mae hi'n canu gyda'r band Fflur Dafydd a'r Barf.
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^