BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 8 Awst 2006, 12:15 GMT 13:15 UK
Marilyn yn ennill medal
Marilyn Lewis
Mae Marilyn Lewis yn hyfforddwraig cerdd yn Sir Benfro

Gwraig o Sir Benfro sy'n derbyn Medal Syr T H Parry-Willliams oherwydd ei gwaith gwirfoddoli phobl ifanc.

Cafodd Marilyn Lewis o Faenclochog, Sir Benfro, ei hanrhydeddu ddydd Mawrth yn yr Eisteddfod yn Abertawe.

Mae'r fedal yn cael ei dyfarnu bob blwyddyn i berson sydd wedi cyfrannu'n fawr at ddiwylliant ei fro.

Wedi'r seremoni ar lwyfan y Brifwyl ddydd Mawrth dywedodd Mrs Lewis ei bod yn deimlad arbennig iawn.

"Mae'n deimlad anhygoel i dderbyn y wobr yma ac roedd y seremoni yn un wych iawn ac yn un y gwnes i ei mwynhau," meddai Mrs Lewis oedd newydd dderbyn y wobr gyntaf ddydd Mawrth gyda Chr Newyddion Da am y Parti Alaw Werin dan 21 oed.

'Hwyl'

"Dwi ddim yn berson sy'n cymryd popeth yn ddifrifol ond fe gawson ni hwyl ar y llwyfan.

"Mae'r diolch i'r bobl ifanc a phan wnes i gerdded mlaen i'r llwyfan roedd y llygaid yn llawn."

Dywedodd fod ganddi le i ddiolch i bobl Cymru ac er ei bod yn wlad fach mae wedi llwyddo i wneud cymaint o gyfeillion yn yr eisteddfodau dros y blynyddoedd.

Marilyn Lewis
Mrs Lewis gyda Chr Newyddion Da

"Mae cymaint o gyfeillion wedi dod i lawr heddi a chymaint wedi dweud geiriau hynod o garedig. Rhaid diolch yn fawr i bawb."

Ganwyd hi yn Wdig ac aeth i Ysgol Gynradd Wdig ac Ysgol Uwchradd Abergwaun.

Yn 10 oed roedd yn organyddes yng nghapel Rhosycaeraeu a bu wrthi tan 1962. Y flwyddyn honno aeth i Goleg Clark yn Abertawe i ddilyn cwrs ysgrifenyddol a busnes.

Yn 1963 ymunodd Heddlu Sir Benfro ac am dair blynedd yn olynol bu'n llwyddiannus yn nhm buddugol y Cymorth Cyntaf ac ennill yn y gystadleuaeth gyda chlybiau Ffermwyr Ifanc1965/66.

Yn 1965 daeth yn gadeirydd Clwb Ffermwyr Ifanc Abergwaun.

Gwartheg duon

Erbyn 1974 roedd yn fam i dri o blant ac yn rhoi gwersi canu i blant yr ardal.

Roedd yn hyfforddi Clwb Ffermwyr Ifanc Clunderwen ar gyfer sioe doniau ac yn athrawes Ysgol Sul yn Eglwys Llandeilo. Arweiniodd y cr plant yno.

Yn 1976 dechreuodd helpu yn yr ysgol leol wrth baratoi ar gyfer cn actol ac yn 1978 roedd Mrs Lewis yn helpu Clwb ffermwyr Ifanc Llys y Frn gyda sioe ddoniau, siarad cyhoeddus a barnu gwartheg duon Cymreig.

Bu'n helpu ysgolion ac adrannau'r Urdd gan sefydlu Aelwyd Llangolman a bu'n arweinydd yn yr 1980au.

Ers 1982 bu'n brysur gyda Chr Newyddion Da - yn codi arian ar gyfer elusennau. Derbyniodd y Wisg Werdd yn Eisteddfod Llanelli yn 2000.

Yn ddiweddar, daeth yn arweinydd Cr Cymysg Abergwaun a llwyddo i godi nifer yr aelodau.
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^