BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 7 Awst 2006, 13:12 GMT 14:12 UK
Prifwyl: 'Angen ehangu apÍl'
Rhodri Morgan a'i frawd Prys Morgan ar faes yr Eisteddfod
Rhodri Morgan a'i frawd Prys Morgan ar Faes yr Eisteddfod

Mae angen i'r Brifwyl ddal i ymestyn ei hapÍl er ei bod wedi cymryd camau sylweddol ymlaen, meddai Prif Weinidog Cymru.

Dywedodd Rhodri Morgan mewn cynhadledd newyddion ar y Maes ddydd Llun na fyddai'n mynnu sut y byddai hyn yn digwydd.

"Nid lle'r llywodraeth fydd gosod canllawiau, mater i'r Eisteddfod yw hyn," meddai.

Yn y gynhadledd roedd brawd Mr Morgan, Yr Athro Prys Morgan, a fu'n sŰn am berthynas y teulu ‚ bro'r Eisteddfod.

Dywedodd y ddau y byddai ymestyn yr apÍl yn bwsig i barh‚d y Brifwyl.

Os ydyn nhw'n gofyn am arian cyhoeddus mae'n ddyletswydd arnom i gynnig canllaw eu bod yn ymestyn yr apÍl i gymaint ag y gallen nhw
Rhodri Morgan

Pan gafodd ei holi dywedodd Mr Morgan na fyddai amser yn dod pan fyddai'r llywodraeth yn mynnu newid y rheol Gymraeg oherwydd mater i awdurdodau'r Eisteddfod fyddai hyn.

"Dwi ddim yn gweld nad oes angen newid y rheol o ran cystadlu yn y Gymraeg er mwyn ehangu'r apÍl.

"Gallwn ni (Llywodraeth y Cynulliad) gynnig arweiniad i'r Eisteddfod ond mater i'r sefydliad ei hun fydd penderfynu ar y llwybr.

"Mae 'na gydweithio rhwng asiantaethau er mwyn cryfhau'r Gymraeg."

Dywedodd y byddai trefniant ariannol ‚ Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn lleddfu sefyllfa ariannol anodd y Brifwyl.

Llwyddiant

"Os ydyn nhw'n gofyn am arian cyhoeddus mae'n ddyletswydd arnom i gynnig canllaw eu bod yn ymestyn yr apÍl i gymaint ag y gallen nhw.

"Rydym wedi gweld i raddau y llynedd yn Eryri a mwy eleni newidiadau fydd yn apelio at fwy."

Prys Morgan a Rhodri Morgan
Dau frawd: Prys Morgan a Rhodri Morgan

Dywedodd fod yr arwyddion eleni o lwyddiant yn edrych yn addawol.

"Roedd cyngerdd Katherine Jenkins a'r gymanfa nos Sul yn dangos llwyddiant."

Dywedodd yr Athro Morgan fod angen apelio i'r di-Gymraeg, yr ifanc a'r newydd.

"Roedd rhaid i ni yn yr ardal ger Abertawe lle dwi'n byw, ardal Seisnigaidd, godi targed o £6,000, ac rydym wedi llwyddo i gyrraedd £16,000.

"Mae'r di-Gymraeg yn teimlo bod ganddyn nhw 'afael' ar yr Eisteddfod yma."

Dywedodd ei fod yn teimlo fod y di-Gymraeg yn "awchu" am gael "blas ar y Gymraeg".
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^