BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 7 Awst 2006, 14:29 GMT 15:29 UK
Er cof am gyn-Archdderwydd
Margaret Rowlands a Mari Thomas
Mae Margaret Rowlands (ch) wedi cyflwyno'r Goron eleni er cof am Dafydd Rowlands
Ar ddiwrnod y seremoni yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe mae'r Goron yn cael ei chyflwyno er cof am gyn-Archdderwydd.

Gweddw Dafydd Rowlands y cyn-archdderwydd oedd 'i wreiddiau yng Nghwm Tawe sy'n ei chyflwyno er cof amdano.

Dywedodd Margaret Rowlands fod y teulu wedi penderfynu rhoi'r Goron er cof am ei gŵr ac y byddai'r seremoni yn dod "llu o atgofion" yn l iddi.

Ym Mai cafodd y Goron ei chyflwyno'n swyddogol i'r Eisteddfod mewn noson arbennig yn Oriel Glynn Vivian, Abertawe.

Cafodd ei llunio a'i gwneud gan Mari Thomas, y grefftwraig o Felinfoel, Llanelli.

Dywedodd Mrs Rowlands mai'r mynyddoedd a'r bryniau o amgylch Abertawe a Phontardawe oedd wedi ysbrydoli'r cynllun.

"Mae Mari wedi creu coron arbennig iawn i ni ac mae pum ffenest o arian gyda sip y mynyddau o amgylch Pontardawe ym mhob ffenest - y Gwryd, y Baran, Gelli Onnen, March Hywel a Chraig Alltwen.

Coron Eisteddfod 2006
Cafodd y Goron eleni ei chynllunio gan Mari Thomas

"Yna mae gwifren o aur gwyrdd yn cysylltu'r ffenestri at ei gilydd ac ar waelod y Goron mae haen o aur disglair yn cynrychioli'r tonnau ym Mae Abertawe."

Enillodd Mr Rowlands y Goron yn Eisteddfod y Fflint, 1969, a'r Goron a'r Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Sir Benfro, Hwlffordd, yn 1972.

Dywedodd Mrs Rowlands y byddai'r seremoni'n brofiad emosiynol iddi.

"Bydd heddi yn ddiwrnod eitha anodd i fi - wrth eistedd yn y pafiliwn bydd llu o atgofion yn dod nl.

"Mae Sioned, fy wyres yn un o ferched dawns y blodau ar y llwyfan a bydd y Goron yn cael ei chyflwyno er cof am ei thad-cu."
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^