BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 10 Awst 2006, 19:37 GMT 20:37 UK
Y Dyn Dwad ar grynoddisg
Llion Williams yn chwarae rhan Goronwy Jones
Roedd y gyfrol wedi ei haddasu'n gyfres radio saith pennod

Deng mlynedd ar hugain ers i golofnau'r Cofi amharchus Goronwy Jones ym mhapur bro Y Dinesydd wylltio diaconiaid capel mae ail gyfrol y Dyn Dwad ar grynoddisg.

"Mae'n neis cael rhywbeth ar gof a chadw," meddai'r awdur Dafydd Huws o Lanberis, awdur Walia Wigli a Chwarter Call.

"Roedd Y Dyddiadur eisoes yn ffilm ac roedd teimlad fod angen fersiwn newydd o'r ail nofel, Un Peth 'Di Priodi."

Yn sicr, meddai, roedd y gyfres radio gychwynnodd ym Mehefin ar Radio Cymru'n hwb.

"Ro'n i'n falch fod ymateb da i'r gyfres ac yn falch fod y nofel wedi dal ei blas 16 blynedd yn ddiweddarach."

Roedd y lansiad ar Faes C nos Iau yng nghwmni ffrindiau'r Dyn Dwad, y rhai fu'n actio yn y gyfres radio, Llion Williams, Emyr Roberts a Rhian Morgan. Yr Academi sydd wedi trefnu'r noson.

Cydweithiodd gwasg Y Lolfa a'r BBC i gyhoeddi CD ddwbl o chwe rhaglen gyflawn o'r gyfres.

Cast drama radio Dyddiadur Dyn Dwad
Cafodd y gyfres radio ei recordio'n fyw yng Nghaerdydd a Chaernarfon

"Gan fod y deunydd crai mor wych a'r actorion mor broffesiynol doedd hi ddim syndod i'r gyfres gael ymateb mor dda," meddai Lefi Gruffudd o'r Lolfa.

"Gobeithio y darlledir mwy o'r math yma o beth ac y bydd modd cyhoeddi mwy o CDs o gomedi ysgafn yn y dyfodol."

Darlunio Caerdydd yn y saithdegau yr oedd Dyddiadur y Dyn Dwad.

Dychanu

Roedd yn portreadu'r ddinas mewn cyfnod o newid ac yn dychanu'r dosbarth canol 'parchus' oedd yn cymryd yn ganiataol fod y gweithiwr siop garpedi yn athro, fel bron pob Cymro Cymraeg arall o'r gogledd oedd yn symud i Gaerdydd.

Tynnodd Goronwy'r sefydliad i'w ben gyda'i hanesion o lymeitian, mercheta a byw ar fwydydd tc-aw ym mhapur bro Y Dinesydd.

Roedd y gyfres radio yn dilyn stori Goronwy ar ddechrau'r ail lyfr, Un Peth 'Di Priodi, Peth Arall 'Di Byw.

Yn y llyfr bu raid i Goronwy addasu wrth ddechrau colli cysylltiad 'i ffrindiau yn Nhafarn y New Ely wedi iddo briodi a chael ei lusgo'n ddyfnach, yn groes i'w ewyllys, i'r byd dosbarth canol Cymraeg.

A sut byddai'r hen Gofi amharchus yn mwynhau'r Eisteddfod eleni?

"Mae'n aros yn y maes carafannau eleni, yn falch fod bar o fewn hanner canllath i'w garafn, ar Faes C," meddai'r awdur.

"Mae'n gyd-ddigwyddiad hapus."
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFAN


HEFYD
Y Dyn Dwad yn l
05 Meh 06 |  Newyddion
Y Dyn Dwad yn y bae
01 Maw 06 |  Newyddion
Y Dyn Dwad yn l
03 Awst 04 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^