BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 6 Awst 2006, 16:46 GMT 17:46 UK
Archesgob yn pregethu yn y Brifwyl
Archesgob Caergaint, y Dr Rowan Williams
Dyma'r tro cynta i Archesgob Caergaint annerch oedfa'r Brifwyl

Am y tro cyntaf yn hanes yr Eisteddfod Genedlaethol fe gafwyd pregeth gan Archesgob Caergaint.

Y Parchedicaf Dr Rowan Williams, sy'n hanu o fro'r Eisteddfod, a draddododd anerchiad oedfa agoriadol y Brifwyl ar gyrion Abertawe fore Sul.

Cenedl, Cymuned, Cyfiawnder oedd teitl y bregeth yn y pafiliwn ar Barc Felindre.

Ymwelodd bron i 15,000 o bobl ‚'r Maes ddydd Sul.

Cyfrifoldeb

Cafodd Dr Williams ei dderbyn yn aelod o Orsedd y Beirdd yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Benfro yn Nhyddewi yn 2002.

Yn ei anerchiad ddydd Sul, dywedodd wrth y gynulleidfa fod cyfrifoldeb unigolion yng nghyd-destun cenedl, cymuned a chyfiawnder yn "rhywbeth ni feddwl amdano wrth ddathlu, yr wythnos hon, ein hetifeddiaeth ein hiaith a'n diwylliant".

Gofynnodd: "Sut y byddwn diogelu'r posibilirwydd o dyfu, hynny yw datblgu o fod yn genedl i fod yn gymuned ac wedyn bod yn gymuned gyfiawn, lle mae pawb yn adnabod ei gyfrifoldeb tuag at bawb arall a thros bawn arall?

Dr Williams yn cael ei urddo i'r Orsedd yn 2002
Cafodd Dr Williams ei urddo i'r Orsedd yn 2002

"Sut y byddwn yn adeiladu hyder yn ein cenedl - yng Nghymru, gyda'i phroblemau gwledig mor anodd a chyfnewidiol, problemau ynglŷn ag ailddatblygiad yn y cymoedd, a phrisiau tai i bobl ifanc, y her newydd mewn dinasoedd llwyddiannus, problemau a chamddefnydd cyffuriau, digalondid, unigrwydd a hunanladdiad?

"Ac wedyn ym Mhrydain gyfan, sy'n rhannu'r un problemau ‚ Chymru - ond hefyd yn wynebu'r sialens pan mae pobl yn colli hyder yn ein bywyd cyffredin a gwleidyddol?

Ar ddiwedd y bregeth dywedodd fod "gwladgarwch Gymreig yn wastad yn cynnwys elfen ryngwladol ... os byddwn ni'n ddifrifol ynglŷn ‚'n gorffennol, mae rhaid i ni fod yr un mor ddifrifol ynglŷn ‚'n dyfodol."

'Pafiliwn yn llawn'

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor gwaith lleol Heini Gruffudd fod y pafiliwn yn llawn ar gyfer yr oedfa fore Sul.

"Byswn i'n barnu bod rhyw 3,000 falle wedi dod i wrando ar Rowan Williams," meddai.

Hyd yn hyn mae mwy o bobl wedi dod i'r Eisteddfod nag ar ddau ddiwrnod cynta'r Brifwyl yn Eryri y llynedd.

Fe ddaeth 14,483 i'r Maes ddydd Sul o gymharu ‚ 12,759 ar yr un diwrnod y llynedd a 14,046 yn 2003.

Ddydd Sadwrn fe ddaeth 16,565 o ymwelwyr i'r ŵyl - 633 yn fwy nag ar ddydd Sadwrn cynta'r Eisteddfod ar Stad y Faenol ar gyrion Bangor y flwyddyn ddiwetha.
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^