BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 5 Awst 2006, 17:30 GMT 18:30 UK
Miloedd yn ymweld ‚'r Brifwyl
Pafiliwn yr Eisteddfod Genedlaethol
Mae llywydd llys yr Eisteddfod yn apelio ar bobl i ddod i'w ŵyl

Mae mwy o bobl wedi ymweld ‚'r Eisteddfod Genedlaethol ar gyrion Abertawe ddydd Sadwrn nag ar ddiwrnod cynta'r ŵyl yn Eryri y llynedd.

Yn Űl y trefnwyr roedd 16,565 o ymwelwyr ar y Maes - 633 yn fwy nag ar ddydd Sadwrn cynta'r Eisteddfod ar Stad y Faenol ar gyrion Bangor y flwyddyn ddiwetha.

Nos Wener wrth agor Brifwyl yn swyddogol fe alwodd llywydd Llys yr Eisteddfod Hugh Thomas ar bobl Cymru i gefnogi'r ŵyl ac anelu at dorri'r record ymwelwyr.

Cystadlaethau'r bandiau pres oedd un o'r uchafbwyntiau ar ddiwrnod llawn cynta'r ŵyl.

Hefyd mae seremoni wedi cael ei chynnal i wobrwyo enillwyr cystadlaethau'r adrannau celf, chrefft a phensaernÔaeth.

Croeso

Mae tua 170,000 o bobl yn mynd i'r Eisteddfod bob blwyddyn.

Cyn y cyngerdd mawreddog nos Wener, oedd yn cynnwys y gantores opera o Gastell Nedd Katherine Jenkins, estynnodd Mr Thomas groeso i'r miloedd o bobl sy'n bwriadu ymweld ‚'r Eisteddfod ar safle hen waith dur ac alcam Felindre ar gyrion y ddinas.

Dywedodd: "Mae dros hanner poblogaeth Cymru yn byw o fewn taith llai nag awr o'r maes hwn. Beth am dorri pob record am bresenoldeb yn ystod yr wythnos?"

Nos Sadwrn mae'r gwleidydd a'r canwr gwerin Dafydd Iwan yn ymuno ‚'r grŵp Ar Log mewn cyngerdd yn Abertawe i ddathlu 30 mlynedd o berfformio.
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^