BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 4 Awst 2006, 20:21 GMT 21:21 UK
Prifwyl: Her i dorri record ymwelwyr
Katherine Jenkins ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol
Katherine Jenkins: 'Yn fraint cael perfformio yn y Brifwyl'

Mae Eisteddfod Genedlaethol Abertawe a'r Cylch 2006 wedi cychwyn gyda seremoni agoriadol a chyngerdd mawreddog yn cynnwys y gantores opera o Gastell Nedd Katherine Jenkins.

Bydd miloedd o bobl yn heidio i safle hen waith dur ac alcam Felindre ar gyrion y ddinas dros yr wythnos nesa i fwynhau'r cystadlu a'r cymdeithasu.

Nos Wener wrth i'r Brifwyl agor yn swyddogol estynnodd llywydd Llys yr Eisteddfod Hugh Thomas groeso ar ran y trefnwyr.

Mewn ariath ar lwyfan y pafiliwn fe heriodd pobl Cymru i ddod i'r ŵyl a helpu i dorri'r record presenoldeb.

'Croeso i bawb'

Dywedodd: "Croeso i bawb sydd yn y pafiliwn heno ac i'r miloedd fydd yn gwylio ar y teledu.

"Ond yn bwysicach oll croeso i'r miloedd sydd yn bwriadu fod yn rhan o'r ŵyl wrth ymweld ‚'r prifwyl a'r pafiliwn pinc.

"Mae dros hanner poblogaeth Cymru yn byw o fewn taith llai nag awr o'r maes hwn. Beth am dorri pob record am bresenoldeb yn ystod yr wythnos?"

Yn perfformio yn y pafiliwn pinc nos Wener roedd Katherine Jenkins, y tenor lleol Richard Allen a phump o gorau meibion ardal Abertawe.

Dywedodd y gantores opera cyn camu i'r llwyfan ei fod "wastad yn braf cael dod yn Űl i'r ardal" a'i fod "yn fraint cael perfformio yn yr Eisteddfod Genedlaethol".

Ar gychwyn y brifwyl dywedodd cadeirydd y pwyllgor gwaith lleol Heini Gruffudd ei fod yn "bleser i gael croesawu eisteddfodwyr o bob rhan o Gymru i Abertawe a'r cylch".

"Cynhaliwyd yr eisteddfod gyntaf yma yn 1863, a dilynwyd hon gan eisteddfodau 1891, 1907, 1926, 1964, 1980 ac 1982.

Argoeli'n dda

"Bu'r eisteddfodau hyn yn hynod lwyddiannus o ran cynnyrch llenyddol a cherddorol, a hefyd, a bu hyn yn bwysig i fawrion yr Eisteddfod, yn ariannol.

Pafiliwn yr Eisteddfod Genedlaethol
Mae'r pafiliwn yn denu mwy o sylw na'r arfer eleni

"Mae pob argoel na fydd eleni'n eithriad."

Dywedodd trefnydd yr Eisteddfod Hywel Wyn Edwards nos Wener ei bod yn argoeli i fod yn Eisteddfod lwyddiannus.

"Mae'r pafiliwn dan ei sang ac mae hynny'n beth da bod ar noson gynta'r Eisteddfod," meddai. "Mae hynny'n rhoi rhyw gysur i rywun bod pethau'n mynd i fod yn debyg, gobeithio, drwy'r wythnos."

Ddydd Sadwrn mae'r cystadlu yn cychwyn o ddifri, ac fe fydd y gwleidydd a'r canwr gwerin Dafydd Iwan yn ymuno ‚'r grŵp Ar Log mewn cyngerdd i ddathlu 30 mlynedd o berfformio.

Mae disgwyl i Weinidog Diwylliant y Cynulliad Alun Pugh ymweld ‚'r Brifwyl am dridiau eleni.

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi rhoi £458,000 at yr ŵyl, sy'n gobeithio gwneud elw eto eleni.

Fe wnaeth Eisteddfod Eryri elw o £220,000 y llynedd.




Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFAN


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^