BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 5 Awst 2006, 16:18 GMT 17:18 UK
Gwobrwyo 'ystafell fyw Cymru'
Senedd y Cynulliad
Y Senedd: Dyluniad 'tawel a hyderus' yn Űl detholwyr y Fedal

Mae cartref newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ennill y Fedal Aur am BensaernÔaeth yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe a'r Cylch.

Rhoddwyd y wobr i'r penseiri o Lundain, Partneriaeth Richard Rogers, am gynllun gafodd ei ddisgrifio gan y detholwyr yn un "tawel a hyderus".

Dywedodd yr Arglwydd Rogers: "Mae'r Senedd wedi ei chodi ar gyfer pobl Cymru ac rwyf wrth fy modd ei bod wedi cael Medal Aur yn yr Eisteddfod."

Mae bron i 200,000 o bobl wedi ymweld ‚'r Senedd ers i'r Frenhines Elizabeth agor yr adeilad yn swyddogol ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni.

Cydnabyddiaeth

Dywedodd Gweinidog Cyllid y cynulliad Sue Essex fod yr adeilad wedi ennill nifer o wobrau pensaernÔol ac amgylcheddol yn barod ond fod y wobr hon wedi ei phlesio'n arbennig.

Mae'n ffurf gofiadwy hardd a fydd fe dybiwn yn tyfu mewn statws i ddod yn wir lysgennad i'r wlad hon
Detholwyr y Fedal Aur am BensaernÔaeth

"Mae o'n gydnabyddiaeth gan bobl Cymru i adeilad sydd wedi ei ddylunio i'r safonau penasernÔol ac amgylcheddol uchaf," meddai.

Roedd gwobr eleni yn cael ei rhoi am adeilad neu grŵp o adeiladau a gwblhawyd yng Nghymru rhwng 2003 a 2006.

Rhoddir y wobr gan Gymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru er mwyn tynnu sylw at bwysigrwydd pensaernÔaeth yn niwylliant y genedl ac anrhydeddu penseiri sy'n cyrraedd y safonau dylunio uchaf.

Canolbwynt cymdeithasol

Dywedodd y detholwyr, Alan Francis a Phil Roberts, fod dyluniad y Senedd yn syml ac yn eglur o gymharu ‚ llawer o'r "pensaernÔaeth frolgar" sydd i'w weld ym Mae Caerdydd.

Senedd y Cynulliad
Mae'r adeilad wedi ennill nifer o wobrau pensaernÔol ac amgylcheddol

"Mae eisoes wedi mwy na bodloni'r disgwyliadau i ddod yn 'ystafell fyw Cymru' - yn ganolbwynt cymdeithasol a man cyfarfod ac yn bwynt cyswllt agored gyda'n cynrychiolwyr gwleidyddol," meddai'r detholwyr.

"Mewn faint o adeiladau Senedd y gallwch eistedd yn y caffi cyhoeddus gan edrych dros ei falconi a gweld y Llywydd yn gweithio'n hwyr wrth ei gyfrifiadur?"

Ychwanegodd y detholwyr: "Nid oes angen colofnau neu bedimentau neu arwyddluniau hen ffasiwn o statws cyhoeddus.

"Mae'n ffurf gofiadwy hardd a fydd fe dybiwn yn tyfu mewn statws i ddod yn wir lysgennad i'r wlad hon."

Plac teilyngdod

Mae'r Senedd ymhlith 14 adeilad sydd wedi eu henwebu ar gyfer Gwobr y Prif Weinidog am Adeilad Cyhoeddus Gwell. Caiff y canlyniad ei gyhoeddi ym mis Hydref.

Hefyd yn yr Eisteddfod fe ddyfarnwyd blac teilyngdod i bensaer o'r gogledd am gynllun tŷ a adeiladodd i'w hun yn Nantmor ger Caernarfon.

Mae cartref David J Wilkinson yn defnyddio pren a gafwyd o baledau diwydiannol ac yn defnyddio strwythur chalet gwreiddiol fel calon yr adeilad newydd.

Dywedodd y detholwyr fod y tŷ'n cynnig ymateb "hyfryd o sensitif i'w leoliad gwledig", ac yn defnyddio technegau a deunyddiau i leihau'r effaith ar yr amgylchedd.

"Dylid annog tai o'r math hwn mewn lleoliadau gwledig o'r fath," meddai'r detholwyr.

"Dylid llongyfarch y pensaer am ei ymdrechion a dylid rhoi clod hefyd i'r cynllunwyr ym Mharc Cenedlaethol Eryri am gefnogi cynllun mor gyfoes."
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFAN


HEFYD
Senedd: Enwebu'r adeilad am wobr
09 Gorff 06 |  Newyddion
Canmoliaeth i adeilad y Senedd
28 Chwef 06 |  Newyddion
Lluniau: Adeilad y Cynulliad
21 Medi 05 |  photo galleries

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^