BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 5 Awst 2006, 11:12 GMT 12:12 UK
Medal Aur am luniau'r Mynydd Du

Un o luniau Ffarwel Rock Aled Rhys Hughes
Mae'r lluniau'n 'ddosbarth meistr mewn gwaith ffotograffig hynod gelfydd'

Ffotograffydd ac artist o Sir Gr yw enillydd Y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 2006.

Mae Aled Rhys Hughes o Rydaman hefyd yn derbyn gwobr o 3,000 am gyfres o ffotograffau o dirlun y Mynydd Du.

Yn l un o'r detholwyr Peter Finnemore mae'r lluniau'n "ddosbarth meistr mewn gwaith ffotograffig hynod gelfydd".

Dywedodd Mr Hughes fod y lluniau'n fwriadol "amwys" er mwyn adlewyrchu naws arbennig rhan arbennig o'r mynydd sydd rhyw chwe milltir o'i gartre.

Ymweld yn wythnosol

"Term glofaol a daearegol yw Ffarwel Rock," meddai. "Roedd y glowyr yn gwybod pan gyrhaeddon nhw'r graig hon nad oedd dim diben twrio ymhellach gan mai dyma ddiwedd y glo."

Un o luniau Ffarwel Rock Aled Rhys Hughes
Cydiodd enw'r graig yn nychymyg y ffotograffydd

Roedd yn gwybod am y graig ers dros 30 mlynedd ond dim ond pum mlynedd yn l y daeth i wybod beth oedd ei henw ar l astudio map.

Cydiodd yr enw gymaint yn ei ddychymyg fe aeth yno i dynnu lluniau o'r ardal ac mae wedi ymweld 'r graig bob wythnos yn rheolaidd ers hynny.

"Dyna ydw i'n tueddu i'w wneud - os mae'r enw'n ddiddorol mae'n codi awydd arna' i i fynd yna i dynnu lluniau, waeth beth sydd yna," meddai.

"Lluniau o enw yw'r rhain, nid lluniau o le. Mae rhywbeth amwys iawn yn enw'r lle hwn ac mae fy nelweddau i yr un mor amwys."

'Concro gofod'

Dywedodd Mr Finnemore fod y ffotograffau'n "ddelweddau sy'n llawn drwy eu gwacter a'u craffter".

Un o luniau Ffarwel Rock Aled Rhys Hughes
Mae'r lluniau'n amwys i adlewyrchu naws rhan o'r Mynydd Du

"Mae rheolaeth a mynegiant o ofod ffotograffig yn un o agweddau mwyaf anodd ffotograffiaeth. Llwyddodd Aled Rhys Hughes i goncro gofod ac mae'r gwyliwr wedi ymgolli mewn amwysedd gofodol."

Mae detholwyr arddangosfa celfyddydau gweledol yr eisteddfod hefyd wedi dyfarnu 2,000 i Iwan Lewis o Nasareth ger Caernarfon, am ei baentiadau "unigryw a chofiadwy".

Dywedodd aelod o'r panel, Craig Wood, fod y gwaith yn amlygu "dychymyg hyfryd a swyn medrus", ac ym marn Karen MacKinnon maen nhw'n "baentiadau hynod, doniol a gwefreiddiol, sy'n aros yn y cof."

Detholwyr eraill arddangosfa eleni yw Alex Beleschenko, Karen MacKinnon, Ralph Turner a Craig Wood.
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^