BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 3 Awst 2006, 16:03 GMT 17:03 UK
Ailystyried cau llyfrgelloedd

Baneri y tu allan i lyfrgell Llanfair Caereinion
Mae posteri a baneri ar hyd stryd fawr Llanfair Caereinion

Mae cynghorwyr Powys wedi cytuno i gadw tair llyfrgell ran-amser ar agor ac i adael i holl aelodau'r cyngor edrych o'r newydd ar gynllun i'w cau er mwyn arbed 35,000 y flwyddyn.

Bu tua 50 o bobl yn protestio yn erbyn cau llyfrgelloedd lleia'r sir yn Llanfair Caereinion, Llanwrtyd a Thalgarth wrth i brif bwyllgor craffu'r awdurdod drafod penderfyniad bwrdd y cyngor fis dweitha.

Cyflwynodd protestwyr ddeiseb wedi ei harwyddo gan 600 o bobl ardal Llanfair Caereinion.

Dywedodd cynghorydd y dre Viola Evans ei bod bellach yn teimlo'n "hyderus" ynghylch dyfodol y llyfrgelloedd.

Mae Cyngor Sir Powys yn ceisio arbed 5m mewn costau.

'Llai o effaith'

Pan gytunodd bwrdd y cyngor yng Ngorffennaf i gau'r tair llyfrgell y nod oedd gwario'r arian fyddai'n cael ei arbed ar gynnal cynllun Y Silff Symudol, gwasanaeth llyfrgell sy'n ymweld mwy na 11,000 o blant mewn ysgolion uwchradd a chynradd.

Dywedodd llefarydd bryd hynny ei fod yn benderfyniad "anodd iawn" a bod "neb yn hoff o weld gwasanaeth yn dod i ben" ond y byddai cau tair llyfrgell fach yn cael llai o effaith na cholli'r gwasanaeth symudol.

Mae pobl yn dechrau sylweddoli nawr fod yn rhaid i bob cymuned gael cyfran deg o wasanaethau
Viola Evans, cynghorydd Llanfair Caereinion

Ond pryder ymgyrchwyr yn y tri lle oedd y byddai darllenwyr o bob oed ar eu colled os bydd y llyfrgelloedd yn cau, gan mai dim ond ar gyfer plant ysgol y mae'r gwasanaeth Y Silff Symudol.

Ar hyn o bryd mae'r llyfrgelloedd ar agor am 10,12 a 16 awr yr wythnos, ac mae modd i bobl ddefnyddio cyfrifiaduron yno.

'Corddi'

Wedi iddi ddod i'r amlwg fod bygythiad i'r llyfrgell leol fe gafodd baneri a phosteri eu gosod ar hyd stryd fawr Llanfair Caereinion yn galw am ei chadw ar agor, ac fe gafodd un protest ei chynnal yn Nhalgarth.

Mae cannoedd o bobl wedi bod yn arwyddo deisebau yn siopau, tafarndai a meddygfeydd yn y trefi.

Dywedodd un o drigolion Llanfair Caereinion, Gillian Blackburn, nad oedd yn cofio unrhyw beth yn corddi pobl y dre gymaint "mewn 20 mlynedd".

Ac fe fynnodd cynghorydd Talgarth, William Powell fod 700 o bobl yn defnyddio'r llyfrgell yno yn rheolaidd, a'i fod yn "arbennig o brysur ym misoedd yr haf".

Roedd tri dewis o flaen aelodau'r prif bwyllgor craffu ddydd Iau:

 • Cyfeirio'r penderfyniad yn l i fwrdd y cyngor;
 • Trefnu i holl aelodau'r cyngor gael pleidleisio ar y mater; neu
 • Gymeradwyo'r penderfyniad a chau'r tair llyfrgell cyn diwedd y flwyddyn.

  'Cyfran deg'

  Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Penderfynodd y prif bwyllgor craffu i gyfeirio'r mater i'r cyngor llawn i'w drafod yn llawn ac am y tro fe fydd y llyfrgelloedd yn parhau ar agor nes y bydd penderfyniad terfynol."

  Llyfrgell Llanfair Caereinion ( Llun Clive Hopwood)
  Pobl o bob oedran yn defnyddio cyfrifiaduron yn llyfrgell Llanfair Caereinion

  Croesawu'r penderfyniad y mae cynghorydd Llanfair Caereinion, Viola Evans.

  "Fe ddaeth llawer o bethau i'r amlwg yn ystod y drafodaeth heddiw," meddai. "Mae'n ymddangos nad oedd y bwrdd wedi ystyried yn fanwl ffyrdd posib eraill o arbed arian.

  "Fe gawson ni ymateb da iawn a digon o gefnogaeth.

  "Mae pobl yn dechrau sylweddoli nawr fod yn rhaid i bob cymuned gael cyfran deg o wasanaethau ac rydw i'n hyderus iawn ynghylch y cam nesa pan ddaw'r mater yma i sylw'r cyngor llawn."
 • HEFYD
  'Cadwch ein llyfrgell ar agor'
  01 Awst 06 |  Newyddion

  CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
  Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^