BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 4 Awst 2006, 12:06 GMT 13:06 UK
Prifwyl: Pecyn teithio
Un o drenau Arriva
Bydd cwmni Arriva yn cynnig tocyn arbennig i Eisteddfodwyr

Mae tocyn bws a rheilffordd arbennig ar gyfer ymwelwyr i'r Eisteddfod Genedlaethol yn Abertawe.

Ar safle hen waith alcam a dur Felindre ar gyrion Abertawe y mae'r Brifwyl rhwng Awst 5 a 12.

Dywedodd cwmni Trenau Arriva Cymru y byddai tocyn arbennig yn golygu bod yr ymweliad yn "fwy pleserus".

Mae'r Maes ger Cyffordd 46 yr M4 a'r teithwyr eisoes wedi sylwi ar yr adeiladau sydd wedi codi yn barod, gan gynnwys y pafiliwn pinc trawiadol.

Yr Eisteddfod Genedlaethol a chwmni Trenau Arriva Cymru sydd wedi cydweithio wrth gynnig gwasanaeth i'r eisteddfodwyr.

'Hollgynhwysfawr'

Dywedodd pennaeth marchnata'r cwmni, Gillian Bell, fod y tocyn hollgynhwysfawr yn cynnwys teithio ar y rheilffordd, tocyn bws o'r orsaf ac yn l i'r Maes a mynediad i'r Maes ei hun.

"Dyma un o brif ddigwyddiadau diwylliannol Cymru ac rydym yn falch o gynnig pecyn teithio hollgynhwysfawr i'r ymwelwyr.

"Mae teithio ar y trn yn ffordd o ymlacio ac yn ddiffwdan."

Mae bws wennol o orsaf rheilffordd Abertawe a Threforys o 0655 y bore tan 2315 yr hwyr a bysiau olaf yn gadael y Maes am 2340.

Hefyd mae gwasanaeth bws ar gael yn rheolaidd o Benclawdd i'r Eisteddfod drwy Dre-gŵyr, Gorseinon a Phenllergaer.

Ffordd gyswllt

Dylai gyrwyr sy'n teithio o'r dwyrain adael yr M4 ar Gyffordd 44 (Ln-las), teithio ar hyd ffordd gyswllt Llansamlet i'r maes parcio a theithio.

Dylai gyrwyr o'r gorllewin adael yr M4 ar Gyffordd 47 (Penllergaer) a dilyn yr A48 i'r maes parcio.

A dylai'r rhai sy'n teithio o'r gogledd deithio ar hyd Heol Cwm Tawe (A4067) a defnyddio safle parcio a theithio Bro Abertawe oddi ar Heol Castell-nedd i'r de o Gyffordd 45 yr M4 (Ynysforgan).
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFAN


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^