BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 28 Gorffennaf 2006, 15:41 GMT 16:41 UK
Pan yw heddwch ar chwl
Iolo ap Dafydd
Iolo ap Dafydd
BBC Cymru o Haifa, Israel

Tanc o Israel
Israel: Unrhyw setliad wedi i Hezbollah gael eu trechu

Swreal. Mae'n ystrydeb, sefyllfa gyfarwydd ond un sy'n sydyn yn cael ei throi ar ei phen, ac yn ymddangos yn afreal.

Ar l nifer o ymweliadau ag Israel a thiroedd y Palestiniaid dros y blynyddoedd mae clywed seirenau rhybuddio, pobl yn sgrialu am loches, a cheir yn brysio i adael strydoedd gwag, yn olygfa anghyfarwydd, yn enwedig mewn dinas o faint Haifa.

Mae'n ddatblygiad brawychus i bobl Israel, cael eu bygwth yn eu gwlad eu hunain.

Yn y gymdeithas hon mae cymysgedd, nid dim ond Iddewon ac Arabiaid ond lleiafrifoedd Bedwin, Druze, Cristnogion, miliwn o fewnfudwyr o Rwsia - nid i gyd o dras Iddewig - a gweithwyr tymhorol o Affrica, Dwyrain Ewrop a'r Dwyrain Pell.

Does fawr ddim yn digwydd yn economaidd yng ngogledd Israel ers mwy na phythefnos.

Ffyrdd gwag, gwestai gwag, a ffrwythau sydd heb eu casglu ym mherllannau afal a gerllyg Galilea.

Calla a dawo wrth drafod gwleidyddiaeth ranbarthol.

Effaith

Digon tawedog yw'r miliwn a mwy o Arabiaid Israeliaid. Palestiniaid ydyn nhw, ond pobl arhosodd yn lle ffoi wedi rhyfel sefydlu Israel yn 1948.

Ond i Israeliaid, un farn sydd ganddyn nhw am y cyfan - mae'n rhaid trechu Hezbollah.

Er hynny, mae marwolaethau niferus lluoedd arfog Israel yn effeithio ar bawb.

Hezbollah
Hezbollah: 'Yn fodlon cytuno chadoediad'

Mae'n anodd dychmygu gwledydd Ewrop yn caniatu i bobl weithio mewn ffatri fel yng nghibwts Dishon ar y ffin Libanus tra bod taflegrau a magnelau yn rhuo drwy'r awyr.

Mewn caffi yn nhref dwristaidd Nahariya, tref o ddegau o filoedd ond bod 80% o'r boblogaeth wedi dianc i'r de, soniodd dyn nad oedd am roi ei enw fod yr Israeliaid yn "caru byw".

Wrth sipian ei drydydd espresso, roedd yn ceisio disgrifio'r y cymeriad Israelaidd i ni.

Mae chwilfrydedd naturiol yn perthyn iddyn nhw. New Yorkers y Dwyrain Canol, yn agored a gorllewinol, yn gecrus a swnllyd, ac yn fywiog a busneslyd. Yn aml, mae Israeliaid wedi holi fy marn i fel tramorwr.

Diffyg deall

Siaradais ar y ffn rhai o Gymry Israel.

Roedden nhw'n parchu rhesymeg yr ymladd er gwaetha yr adwaith yn rhyngwladol i'r hyn sydd wedi digwydd yn Libanus.

Mae 'na ddiffyg deall pam. Pam nad yw'r gymuned rhyngwladol yn deall ymateb nerthol eu byddin nhw.

Tyre
Olion rhyfel: Tyre yn Libanus

Gallai pobl eraill y wlad hon, y Palestiniaid, er enghraifft, gyfeirio at reolau caeth y llywodraeth ac at ba mor anodd yw byw heb ddŵr, gwaith na phrydau cyson ar Lain Gaza.

Ymysg y 10m sydd wedi eu gwasgu i wlad sydd fawr fwy na Chymru mae "byw" yn golygu sawl peth.

Tra bod y rhyfel yn para, y tebygrwydd creulon yw y gall miliwn o ffoaduriaid Libanus, cannoedd o filoedd anfodlon ar y Lan Orllewinol a Llain Gaza esgor ar y genhedlaeth nesaf o "derfysgwyr".

Efallai nad Hezbollah fyddai enw'r mudiad erbyn hynny. Efallai na fydd yr un athroniaeth grefyddol na gwleidyddol yn bodoli.

Ond y cwestiwn yn y bn nad yw'n diflannu yw faint y mae dioddef y gorffennol yn esgor ar broblemau'r dyfodol.
HEFYD
Libanus: Dyddiadur dioddefaint
26 Gorff 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^