BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 29 Gorffennaf 2006, 09:46 GMT 10:46 UK
Negeseuon testun i Eisteddfodwyr
Ffn symudol
Caiff ymwelwyr negeseuon testun am ddigwyddiadau

Bydd Eisteddfodwyr yn cael gwybodaeth am ddigwyddiadau drwy gyfrwng negeseuon testun mewn arbrawf allai gael ei ddefnyddio'n ehangach.

Gyda dros 170,000 yn ymweld 'r Eisteddfod yn flynyddol mae'r broses o gyfathrebu yn allweddol, meddai'r Ŵyl.

Fe fydd modd i'r ymwelwyr gael y manylion diweddara am yr hyn sy'n digwydd yn yr Eisteddfod drwy gyfrwng gwasanaethau negeseuon testun ar eu ffonau symudol.

Ymhlith y wybodaeth ar gael bydd manylion enillwyr cystadlaethau yn y prif bafiliwn a'r hyn sy'n digwydd o gwmpas y maes.

Mae'r gwasanaeth newydd yma'n gydweithrediad rhwng dau o gwmnau yng Nghaerdydd, greenfield Media Solutions Ltd a Moonoo Ltd.

Gwybodaeth berthnasol

"Mae cael y cyfle i beilota'r dechnoleg hon mewn lleoliad mor bwysig 'r Eisteddfod Genedlaethol yn dangos sut mae Cymru'n croesawu'r chwyldro yn y cyfryngau," meddai Wyn Innes, Rheolwr Gyfarwyddwr greenfield.

"Mae hwn yn llwyfan gwych i ddangos i bobl sut gall y dechnoleg hon fod o fudd iddynt mewn ffordd ymarferol."

Drwy dechnoleg ddiwifr y ffn symudol bydd Eisteddfodwyr yn cael gwybodaeth amserol a pherthnasol yn rhad ac am ddim bob awr yn ystod eu cyfnod ar y maes.

Rydym yn falch o'r ffaith ein bod yn diogelu traddodiadau a threftadaeth ddiwylliannol Cymru
Elfed Roberts, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod

"Mae cymaint yn digwydd yn yr Ŵyl ac mae'n hawdd colli cyfrif o'r hyn sy'n digwydd, colli ystod y digwyddiadau a'r niferoedd di-rif o sefydliadau sydd yno yn hyrwyddo eu gwasanaethau a'u cynhyrchion yn ystod yr wythnos," ychwanegodd Mr Innes.

Dywedodd Elfed Roberts, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, bod hwn yn gynllun cyffroes.

"Mae'n gyffrous cymysgu technoleg newydd gyda hen draddodiadau'r digwyddiad.

"Yr Eisteddfod yw digwyddiad diwylliannol mwyaf a hynaf Ewrop ac rydym yn falch o'r ffaith ein bod yn diogelu traddodiadau a threftadaeth ddiwylliannol Cymru.

"Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol bod angen iddi ymateb i newidiadau'r 21ain ganrif hefyd o ran technoleg a ffordd o fyw."

Dywedodd ei fod yn gobeithio bod y dechnoleg newydd yn cyfoethogi ac ychwanegu at yr ymweliad.

Petai'r cynllun yma yn llwyddiannus dywedodd Mr Innes y gallai'r dechnoleg "newid y ffordd y cyfathrebir gyda chynulleidfaoedd mewn gwyliau, arddangosiadau a digwyddiadau mawr eraill".

"Mae potensial y dull cyfathrebu hwn yn aruthrol.

"Rydym yn teimlo'n gyffrous iawn am ei dreialu yn Abertawe mewn digwyddiad mor bwysig 'r Eisteddfod."
Steddfod Genedlaethol 2006

ABERTAWE A'R CYLCH 2006

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

GWEFAN


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^