BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 26 Gorffennaf 2006, 12:05 GMT 13:05 UK
Libanus: Dyddiadur dioddefaint
Iolo ap Dafydd
Iolo ap Dafydd
BBC Cymru yng ngogledd Israel

Colli ffrind: Dyn o Libanus yn galaru
Colli ffrind: Dyn o Libanus yn galaru
Mae cibwts Malkiya ar fryn yn wynebu'r de yng ngogledd Israel, ar lethr coediog. Rhwng y coed mae tai unllawr yn swatio rhag y gwres.

Cymuned amaethyddol o ryw 500 o bobl yw hon ond ar hyn o bryd does neb yma ond milwyr.

Mae 300 o drigolion sy wedi aros yn llechu dan ddaear. Filltir i ffwrdd i lawr y dyffryn mae gynnau mawr Byddin Israel yn tanio bomiau ddwy filltir at y bryniau sy'n amgylchynu tre Bint Jbeil yn Ne Libanus.

Ymhlith y coed a'r tai mae milwyr yn cysgu a dau filwr ifanc newydd ddechrau eu cyfnod gorfodol yn lluoedd arfog Israel.

Bedwar mis cyn y gwasanaeth milwrol myfyriwr oedd un o'r ddau.

Er iddo wrthod rhoi ei enw, eglurodd pam bod Israel yn ymladd.

Anghytuno

Dywedodd y dylai lluoedd Israel reoli'r tiroedd y sonnir amdanyn nhw yn y Beibl, y tiroedd, meddai, oedd yn eiddo i'r "Wlad Sanctaidd". Y tiroedd yr ydyn ni'n eu galw De Libanus, Llain Gaza, y Lan Orllewinol, a hyd yn oed i'r dwyrain o afon Iorddonen.

Bomiau Israel yn cwympo yn ne Libanus
Bomiau Israel yn cwympo yn ne Libanus

Dyw'r Palestiniaid, trigolion Cristnogol a Moslemaidd Libanus na'r byd Arabaidd yn gyffredinol yn amlwg ddim yn cytuno 'r farn.

Yr hyn sy'n cymhlethu'r sefyllfa yw bod Hezbollah (Plaid Duw) yn ymladd, mudiad Islamaidd chysylltiadau agos Syria ac Iran ac yn benderfynol o wrthsefyll ac ymosod ar Israel.

Yn y cysgod o dan y coed mae milwyr yn mynd a dod o Libanus i orffwys, bwyta a chysgu yn y cibwts.

Mae'r milwyr wrth gefn yn gwarchod y rhai sy'n cysgu ble y gallen nhw, rhai ar laswellt trwchus mewn ardal sych a phoeth sy angen ei dyfrhau yn aml.

Bwledi'n clecian

Dwy filltir dros y dyffryn a'r ffin mae byd gwahanol. Mae modd gweld colofnau o fwg gwyn a du'n codi ac yn hofran fel tes uwchlaw Bint Jbeil.

Injured women in Beirut hospital
Y dioddefwyr: Cleifion mewn ysbyty yn Beirut

Mae adroddiadau fod brwydro ffyrnig a degau o ymladdwyr Hezbollah yn gwrthsefyll Byddin Israel.

Ac mae bryniau caregog De Libanus yn edrych mor heddychlon 'r cibwts - ar wahn i'r mwg a sŵn y bomiau a'r bwledi'n clecian am yn ail.

Bob 30 eiliad mae mwy o fomiau'n disgyn.

Yn swyddogol, does dim rhyfel. Yn answyddogol, gall hyn ond bod yn rhyfel.

Mae gwleidyddion a diplomyddion am geisio adfer heddwch ac atal y diodde ar ddwy ochr y ffin.

Eto does dim argoel fod yr uffern yn dod i ben fwy na phythefnos ar l iddi ddechrau.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^