BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 25 Gorffennaf 2006, 12:50 GMT 13:50 UK
Codi 'miloedd' at Eisteddfod
Dau o'r beicwyr ar y ffordd i'r gogledd
Dau o'r beicwyr ar y ffordd i'r gogledd

Mae tri o Sir Gaerfyrddin wedi codi "miloedd o bunnau" ar l teithio o Gaerfyrddin i Lanberis ac yn l i godi arian i Eisteddfod yr Urdd yn 2007.

Beiciodd Steffan Hughes o Beniel, Aled Evans o Langynnwr, a Huw Davies o Gaerfyrddin 260 milltir o'r de i'r gogledd cyn rhedeg yn Ras yr Wyddfa ddydd Sadwrn.

Llwyddodd y tri i orffen y ras lle mae angen rhedeg 10 milltir a dringo 1085 medr.

Dywedodd Mr Evans eu bod yn dal i gasglu arian oddi wrth noddwyr ond eu bod yn gobeithio iddyn nhw gyrraedd targed o 3,000.

Cychwynnodd y daith am 0600 ddydd Iau ac aeth y tri i nifer o ysgolion rhwng Caerfyrddin a Llanberis.

Dy'n ni ddim yn hollol siwr faint o arian yr ydyn ni wedi ei godi ond rydyn ni'n gobeithio y bydd yn rhai miloedd
Aled Evans

Ymunodd Mistar Urdd a Gari Sir Gr, cymeriad Eisteddfod 2007, 'r beicwyr i ddymuno'n dda iddyn nhw wrth fynd i ysgolion Rhydypennau, Tal-y-bont, Machynlleth a Ganllwyd ddydd Iau.

Nod y tri oedd codi arian a hybu Eisteddfod yr Urdd sy'n cael ei chynnal ar Sioe'r Tair Sir yn Nant-y-ci, Caerfyrddin, ym Mai 2007.

Mr Hughes, 23 oed, sydd newydd gael cymwysterau athro, a gafodd yr amser gorau o'r tri yn Ras yr Wyddfa, awr a 27 munud.

'Twym iawn'

Croesodd Mr Evans, 45 oed, y llinell derfyn wedi awr a 47 munud a rhedodd Mr Davies, swyddog 43-oed yn Awdurdod Datblygu Cymru, mewn ychydig dros ddwy awr.

Aled Evans, Steffan Hughes a Huw Davies
Fe wnaeth y tri redeg Ras Yr Wyddfa cyn beicio eto

"Fe aeth pethau'n iawn," meddai Mr Evans, cyfarwyddwr addysg cynorthwyol Cyngor Castell-nedd Port Talbot.

"Roedd hi'n dwym iawn yn ystod y ras ac roedd dod i lawr yn boenus iawn. Achos roedd hi mor braf oedd nifer o gerddwyr ar hyd y llwybr yn ein cymeradwyo wrth i ni fynd heibio.

"Dy'n ni ddim yn hollol siwr faint o arian yr ydyn ni wedi ei godi ond rydyn ni'n gobeithio y bydd yn rhai miloedd.

"Roedd targed o 3,000 ac ry'n ni'n gobeithio ein bod wedi ei gyrraedd."

Cafodd y tri gefnogaeth nifer o Gymry enwog o'r byd chwaraeon, gan gynnwys yr athletwraig Tanni Grey-Thompson a'r cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol Cliff Morgan.

Mae Mr Evans a Mr Davies wedi gorffen sawl marathon ac wedi rhedeg Ras Yr Wyddfa fwy nag unwaith.

Bu Mr Hughes yng Ngemau'r Paralympics yn Athen yn 2004 gan dywys yr athletwraig ddall, Tracey Hinton.

Dywedodd Mr Evans ei fod eisoes yn dechrau meddwl am yr her nesa.

"Falle y gwnawn ni feicio un o gymalau'r Tour de France!" meddai.
HEFYD
Sais yn ennill ras Yr Wyddfa
22 Gorff 06 |  Newyddion
Beicio i godi arian at Eisteddfod
20 Gorff 06 |  Newyddion
Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd 2007
08 Ebr 06 |  Newyddion
Croesawu Eisteddfod yr Urdd 2007
04 Ebr 06 |  Newyddion
Creu logo i'r Urdd yn Sir Gr
03 Gorff 05 |  Newyddion
Yr Urdd yn mynd i Gaerfyrddin yn 2007
23 Tach 05 |  Newyddion
Ras: Gwrthod rhedwyr dibrofiad
29 Ebr 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^