BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 25 Gorffennaf 2006, 19:25 GMT 20:25 UK
Cynllun 27m i hybu economi tre
Llun artist o'r ganolfan newydd
Llun artist o'r ganolfan newydd

Mae'r gwaith ar gynllun 27.3m i ddatblygu tref yn y gogledd fydd hefyd yn creu 300 o swyddi wedi dechrau ddydd Mawrth.

Mae cwmni W.J. Developments (Gwynedd) Cyf wedi buddsoddi 23m i ddatblygu tir yn Noc Fictoria, Caernarfon.

Bydd y datblygiad 5.4 erw yn cynnwys adeiladau masnachol a phreswyl a'r gobaith yw y bydd yn gwneud lles hirdymor i economi'r dref.

Dros y tair blynedd nesa mae Llywodraeth y Cynulliad yn bwriadu buddsoddi 4.3m yn y cynllun.

"Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda'n partneriaid i ailddatblygu ac adfywio y rhan yma o Gaernarfon," dywedodd Gweinidog Mentergarwch y Cynulliad Andrew Davies.

"Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru eisoes wedi buddsoddi'n sylweddol yn yr ardal yn y blynyddoedd diweddar gydag adfer a dadlygru'r tir diffaith o amgylch y safle a basn y doc.

Adeiladu

"Hefyd bydd y cynllun yn creu cyfleusterau marina i 50 cwch a sicrhau 3,000 o fetrau sgwr o arwynebedd llawr o fewn Canolfan Celfyddydau a Chyfryngau Galeri sy'n darparu gofod deorfa busnes ar gyfer busnesau cyfryngau creadigol yn ogystal gofod perfformio, ymarfer ac arddangos yn y dref."

Doc Fictoria
Mae'r safle ar lannau'r Fenai ar gyrion Caernarfon

Bwriad y datblygwyr fydd creu swyddfeydd, siopau a 50 o fflatiau fydd wedi ei seilio ar gynllun Celtaidd gyda'r ganolfan adwerthu yn arddangos cynnyrch Cymreig.

Yn l y datblygwyr bydd tua 160 o swyddi adeiladu'n cael eu creu yn ystod y gwaith yn ogystal 'r 300 o swyddi eraill.

Cafodd seremoni ei chynnal ddydd Mawrth i nodi dechrau gwaith ar y cynllun.

Dywedodd y cynghorydd Richard Parry Hughes, arweinydd Cyngor Gwynedd: "Mae paratoadau eisoes yn mynd rhagddynt i wneud yn siwr fod y dref yn cael y budd mwyaf o'r buddsoddiad hwn.

Cysylltiadau

"Mae angen gwella'r llwybrau cerdded a'r cysylltiadau cyffredinol rhwng y doc a'r dref, mae angen hyfforddi pobl leol fel bod ganddynt y sgiliau cywir i fanteisio ar y swyddi fydd yn cael eu creu."

Ond mae rhai yn poeni bod arian yn cael ei fuddsoddi yn y doc a hynny ar draul canol y dre.

Dywedodd maer Caernarfon a pherchennog bar Cofi Roc, Ioan Thomas: "Y peryg mawr ydi bod ymwelwyr yn dod i adeilad y doc, aros o gwmpas y doc a pheidio mynd i ganol y dre.

"Mae 'na sn bydd meddygfeydd yn symud i'r doc - mae hynny eto yn fygythiad i ganol y dre. Os bydd y datblygwyr a'r cyngor yn sicrhau fod y cysylltiad yn weithredol rhwng y doc a chanol y dre, mi fydd y dre i gyd yn ennill."
HEFYD
Adfywio doc y dre
17 Maw 03 |  Newyddion
Doc Fictoria: Dau ddegawd yn rhy hwyr
14 Medi 02 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^