BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 24 Gorffennaf 2006, 14:42 GMT 15:42 UK
Llanw i greu ynni ym Mn?

Dyfais cerrynt llanw wrth ymyl Lynmouth yn Nyfnaint
Mae dyfais cerrynt llanw wedi ei gosod oddi ar arfordir Dyfnaint
Mae cwmni ynni morwol am ymchwilio i'r posibilrwydd o godi fferm bwr llanw oddi ar arfordir Ynys Mn.

Gallai tyrbinau tanddwr gynhyrchu ynni o gerrynt a'r llanw gan greu digon o drydan ar gyfer 6,500 o dai ar yr ynys, medd cwmni Marine Current Turbines (MCT).

Mae'r cwmni wedi derbyn grant o 700,000 o Gronfa Amcan Un i wneud gwaith ymchwil.

Dywed Cyfeillion y Ddaear Cymru ei fod yn cefnogi'r math yma o brosiect os yw' fferm mewn "lleoliad addas".

Fe osododd MCT ddyfais cerrynt llanw oddi ar arfordir gogledd Dyfnaint dair blynedd yn l.

Mae disgwyl i'r ymchwiliadau cyntaf yn ardal Mn gael eu cwblhau erbyn mis Hydref a bydd yr effeithiau amgylcheddol yn cael eu hasesu bryd hynny.

Rydym yn meddwl fod y dechnoleg yn gyffrous ac fe allai fod o fantais i Gymru os ydy mewn lleoliad addas
Julian Rosser
Cyfeillion y Ddaear

Yn l y cwmni o Fryste fe allai un fferm cerrynt llanw gynhyrchu digon o ynni i ddiwallu rhwng 10 a 15% o anghenion trydan Mn.

Dywedodd rheolwr gyfarwyddwr MCT Martin Wright fod cerrynt cryfion oddi ar Ynys Mn yn cynnig un o'r ffynonellau gorau ym Mhrydain o ran ynni "gln a rhagweladwy".

"Bydd ymchwilio ac ymgynghori yn lleol ac yn genedlaethol dros y misoedd nesa yn ein helpu i ddeall yn well effeithiau amgylcheddol posib y datblygiad," dywedodd Mr Wright.

Os fydd y fferm yn cael ei chymeradwyo a'i hariannu, fe allai fod yn cynhyrchu ynni ymhen tair blynedd.

'Potensial aruthrol'

Dywedodd Julian Rosser, ar ran Cyfeillion y Ddaear Cymru: "Rydym yn cefnogi technoleg forwrol. Mae'n ymddangos bod ganddo botensial aruthrol i greu ynni adnewyddadwy ar hyd arfordir Cymru, ac i greu llawer o swyddi.

Cynllun artist o fferm bwr llanw
Cynllun artist o fferm bwr llanw

"Rydym yn meddwl fod y dechnoleg yn gyffrous ac fe allai fod o fantais i Gymru os ydy mewn lleoliad addas."

Ychwanegodd Mr Rosser fod 'na beryg achosi niwed wrth godi unrhyw beth mewn ardal forol sensitif, ond dywedodd fod ffermydd pwr llanw fel arfer yn cael eu rhoi mewn ardaloedd creigiog, a bod hynny'n lleihau'r risg amgylcheddol.

Dywedodd Gweinidog Mentergarwch y Cynulliad Andrew Davies fod potensial "addawol iawn" i "nifer o brosiectau" oddi ar arfordir Ynys Mn.

"Mae canfod ffyrdd o gynhyrchu ynni adnewyddadwy yn flaenoriaeth a thrwy raglen Amcan Un rydym wedi cefnogir astudiaethau hyd yma gan MCT," meddai.

"Edrychwn ymlaen at gydweithio'n agos nhw yn y dyfodol."
HEFYD
'Rhowch help i economi Mn'
21 Gorff 06 |  Newyddion
Wylfa: Oes yn dod i ben
20 Gorff 06 |  Newyddion
'Map' i gynhyrchu ynni Cymru
20 Meh 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^