BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 24 Gorffennaf 2006, 11:21 GMT 12:21 UK
Caffi: Mwy na thafliad carreg
Cynllun canolfan newydd yr Wyddfa
Rhaid gorffen y gwaith erbyn 2008 i gael arian Ewropeaidd

Mae rhai pentrefwyr yng Ngwynedd yn anfodlon ar Űl clywed y gallai carreg ar gyfer to'r adeilad newydd ar gopa'r Wyddfa ddod o dramor.

Dadl trigolion Beddgelert yw y dylai Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, sy'n gyfrifol am godi'r adeilad, fynnu fod deunyddiau lleol yn cael eu defnyddio.

Mae'r awdurdod am fewnforio ithfaen o Bortiwgal ar gyfer y caffi a dywedodd llefarydd mai deunyddiau lleol fyddai'n cael eu defnyddio'n bennaf.

Ond dywedodd fod rhaid dilyn rheolau Ewropeaidd os oedd deunydd lleol yn ddrutach.

Yn Nhachwedd, wedi misoedd o ansicrwydd, cafwyd cadarnh‚d fod digon o arian i godi'r adeilad newydd.

A £8.5m yw cost dymchwel yr adeilad 70-oed a chodi canolfan newydd yn ei lle. Ond bydd rhaid i'r gwaith orffen erbyn dechrau haf 2008 er mwyn cael grant o Ewrop.

'Siomedig'

Bydd y Swyddfa Gyllid Ewropeaidd yn rhoi grant Amcan Un o fwy na £4.2m at yr adeilad ac mae Llywodraeth y Cynulliad yn cyfrannu £3m.

Does 'na ddim carreg harddach i'w chael na cherrig Eryri
Alan Hughes, Beddgelert

Roedd y cyhoedd wedi codi £350,000. Ond ar Űl darllen ym mhapur bro Yr Wylan fod y parc am adael i gontractwyr fewnforio carreg ithfaen o Bortiwgal ar gyfer y to mae nifer o'r rhai a roddodd arian yn ddig.

"Siomedig ddychrynllyd oeddwn i fod y parc wedi cytuno i roi cerrig o Bortiwgal ar ben yr Wyddfa - yr unig beth sydd gynnon ni yma yn yr ardal i werthu i bobl," meddai cadeirydd Cyngor Cymuned Beddgelert Ken Owen.

"Mae 'na faint fynnir o gerrig wrth ein traed yma ar yr Wyddfa ... o ba bynnag liw maen nhw eisiau i wneud y gwaith yma".

Dywedodd Alan Hughes, dyn lleol a gyfrannodd at yr apÍl gyhoeddus, fod y cynnig yn "gywilydd o beth".

"Dwi wedi dychryn o glywed y ffasiwn stori," meddai. "Does 'na ddim carreg harddach i'w chael na cherrig Eryri.

"Maen nhw'n werth eu gweld ..."

'Yn gydnaws'

Dywedodd Nia Powell, awdur erthygl y papur bro, mai "anghrediniaeth" oedd ei hymateb pan ddaeth i wybod am y cynnig.

"Cefais siom o holi'r parc cenedlaethol ei hun bod hyn wedi cael ei ganiatŠu a'u bod nhw wedi cytuno i hyn, gan wybod eu bod yn rhoi pwyslais fod pob adeilad i fod yn gydnaws ‚'i amgylchedd ac yn trÔo cael pobl i ddefnyddio deunyddiau lleol yn eu tai a'u hadeiladau.

"Mae o'n rhyfeddod i mi eu bod nhw ar gyfer eu hadeilad eu hunain yn dewis mynd filoedd ar filoedd o filltiroedd dros y mŰr i geisio carreg."

Y caffi presennol ar gopa'r Wyddfa
Cafodd y caffi presennol ei godi dros 70 mlynedd yn Űl

"Dwi'n dallt na fydd yr holl ddeunyddiau wedi cael eu penderfynu eto ac y bydd penderfyniad erbyn diwedd Medi.

"Byswn i'n gobeithio, o wybod beth ydi'r ymateb lleol i hyn, y byddan nhw'n ailystyried."

Dywedodd llefarydd ar ran y parc eu bod yn rhagweld y bydd 60% o'r defnyddiau a'r llafur yn lleol.

Ond os oedd deunydd lleol yn sylweddol ddrutach, meddai, byddai rhaid i'r parc ddilyn rheolau Ewropeaidd.

Dywedodd fod y contractwyr wedi dangos y garreg o Bortiwgal i arbenigwr ar ran y parc a bod yr arbenigwr wedi penderfynu fod y garreg yn dilyn amodau cynllunio.

Hyd yma dyw'r contractwyr ddim wedi cyflwyno eu dewis o garreg ar gyfer y muriau a'r llawr tu allan.
HEFYD
Yr Wyddfa: £4m o arian Ewrop
22 Rhag 05 |  Newyddion
SÍl bendith i gynllun Yr Wyddfa
07 Tach 05 |  Newyddion
Yr Wyddfa: 'Arian ar gael'
01 Tach 05 |  Newyddion
Mwy o amser i apÍl yr Wyddfa
28 Medi 05 |  Newyddion
ApÍl Wyddfa mewn trafferth
25 Medi 05 |  Newyddion
ApÍl yr Wyddfa £1.7m yn brin
30 Meh 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^