BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 21 Gorffennaf 2006, 13:07 GMT 14:07 UK
Uno heddlu: Bil o 375,000
Arwyddion yr heddluoedd
Yn wreiddiol, roedd bwriad i uno heddluoedd Cymru erbyn Ebrill 2007

Mae Awdurdod Heddlu'r Gogledd wedi anfon bil o 375,000 at y Swyddfa Gartref ar l iddi ollwng cynllun i uno heddluoedd Cymru.

Dywedodd yr awdurdod eu bod wedi dechrau gwario ar y cynllun uno cyn i'r Swyddfa Gartref wrthdroi'r penderfyniad.

Mae Heddlu Sussex wedi gofyn am 1m o iawndal ac mae disgwyl i heddluoedd eraill anfon biliau.

Dywedodd Ian Roberts, cadeirydd awdurdod heddlu Gogledd Cymru, fod y bil am gostau staff a chyfreithiol.

Mae'r Swyddfa Gartref wedi dweud y bydd yn ystyried ceisiadau oddi wrth heddluoedd.

'Ateb terfynol'

Yng nghanol y mis cadarnhaodd gweinidog yn y Swyddfa Gartref nad oedden nhw am fwrw ymlaen 'r cynllun.

Dywedodd Tony McNulty wrth aelodau awdurdodau heddlu: "A yw'r uno am fynd ymlaen, un ffordd neu'r llall? Rwy'n meddwl taw'r ateb terfynol yw 'Na'."

Roedd pedwar awdurdod heddlu Cymru yn erbyn y cynllun ac wedi dadlau fod gormod o broblemau'n ymwneud chyllid a phlismona lleol.

Roedd y Swyddfa Gartref am ad-drefnu'r 43 heddlu yng Nghymru a Lloegr a'u lleihau i 12, yn unol ag argymhelliad Arolygiaeth yr Heddlu mewn adroddiad gafodd ei gyhoeddi ym Medi.

4,000

Yr awgrym oedd y dylai isafswm o 4,000 o blismyn fod ymhob heddlu yng Nghymru a Lloegr.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cartref ar y pryd, Charles Clarke, fod lluoedd mwy na 4,000 o blismyn yn well ar gyfer delio throseddwyr a therfysgwyr.

Heddlu'r De yw llu mwyaf Cymru gydag ychydig dros 3,300 o blismyn. Ychydig yn llai na 2,000 o blismyn yr un sydd yn y lleill.

Roedd Mr McNulty wedi dweud nad oedd yn gorfodi heddluoedd i uno ar yr agenda.

Ond yn y Senedd roedd y Prif Weindiog Tony Blair wedi dweud y byddai'r trafodaethau'n parhau fel bod modd i heddluoedd fod yn fwy parod i ymateb i droseddau difrifol a therfysgaeth.
HEFYD
Uno heddluoedd: Amheuon
11 Gorff 06 |  Newyddion
Heddlu: Adolygiad barnwrol
09 Meh 06 |  Newyddion
Uno heddlu: Gohirio cynllun?
04 Meh 06 |  Newyddion
Uno heddluoedd: Tynnu'n l
17 Mai 06 |  Newyddion
Heddlu: Cynllun yn 'gamarweiniol'
29 Maw 06 |  Newyddion
Uno'r heddluoedd: Hain yn hyderus
19 Chwef 06 |  Newyddion
Un heddlu i Gymru: Cwestiynau
02 Tach 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^