BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 20 Gorffennaf 2006, 11:23 GMT 12:23 UK
Wylfa: Oes yn dod i ben
Atomfa'r Wylfa
Bydd oes atomfa'r Wylfa yn dod i ben mewn pedair blynedd

Mae'r corff sy'n goruchwylio dadgomisiynu gorsafoedd niwclear Prydain wedi cadarnhau na fydd oes atomfa'r Wylfa yn cael ei hestyn.

Cafodd yr orsaf ger Bae Cemaes ar Ynys Mn ei chomisiynu yn 1963 ac roedd ei hoes i fod i ddod i ben ymhen pedair blynedd.

Dywedodd yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear y byddai estyn oes yr Wylfa wedi 2010 yn "anodd iawn i'w gyflawni yn ogystal bod yn aneconomaidd".

Yn y cyfamser, mae aelodau Pwyllgor Dethol Materion Cymreig yn San Steffan wedi ymuno 'r galw i godi atomfa newydd ar yr ynys.

Astudiaeth

Cyflwynodd yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear gasgliadau o ran ymarferoldeb hir dymor yr atomfa i'r Ysgrifennydd Diwydiant a Masnach Alistair Darling.

Cytunodd Mr Darling 'r casgliad nad oedd achos dros estyn ei hoes.

Ond mae'r corff goruwchwylio yn dal i ystyried y posibilrwydd o adael i'r orsaf gynhyrchu ynni tan Ragfyr 2010, naw mis yn hwyrach na'r dyddiad cau gwreiddiol.

Yn l adroddiad yr awdurdod dadgomisiynu, byddai angen gwario mwy na 250m i gadw'r Wylfa ar agor.

Mewn datganiad, dywedodd yr awdurdod: "Yn Yr Wylfa, byddai angen gwelliannau sylweddol ar gyfer systemau'r adweithyddion."

A byddai angen gwario "rhwng 70m a 100m" ar uwchraddio diogelwch yr orsaf.

"Yn unol 'i ddyletswydd i ystyried oblygiadau cymdeithasol ac economaidd dadgomisiynu ar gymunedau, bydd yr awdurdod yn dal i weithio ag asiantaethau perthnasol a chyrff lleol wrth ddatblygu cynlluniau ar gyfer economi'r ynys yn y dyfodol."

Roedd yr awdurdod dadgomisiynu wedi rhybuddio ym mis Mai ei fod yn annhebygol y byddai oes yr atomfa'n cael ei hestyn wedi 2010 wrth roi tystiolaeth i'r Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig.

Siom

Mae'r newyddion am Yr Wylfa'n siom i wleidyddion sydd wedi dadlau fod estyn oes yr atomfa'n bwysig i'r economi leol.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad ei bod yn "siomedig" nad oedd yr awdurdod yn gallu gweld ffordd o ymestyn yr oed ymhellach na 2010.

"Rydym wedi bod yn cydweithio i sicrhau bod bob llwybr posib yn cael eu hystyried mewn ymdrech i ymestyn oes yr atomfa, gan gynnwys gofyn i'r awdurdod edrych ar achosion busnes eraill.

"Ers 2000 mae'r llywodraeth hefyd wedi bod yn cydweithio gydag Alwminiwm Mn a Chyngor Ynys Mn i ganfod darparwyr ynni arall.

"Mae nifer o bosibiliadau yn cael eu hystyried ar hyn o bryd gan gynnwys prosiect ynni adnewyddol sylweddol."

Mae chwarter yr ynni sy'n cael ei gynhyrchu gan Yr Wylfa yn cael ei ddefnyddio gan gwmni Aliminiwm Mn, un o gyflogwyr mwya'r ynys.

Poeni y mae rhai y bydd dyfodol y cwmni - a 1,500 o swyddi lleol - yn y fantol unwaith y bydd Yr Wylfa'n peidio chyflenwi ynni.

Mae Llywodraeth Prydain wedi cyhoeddi adolygiad ynni sydd wedi cymeradwyo codi cenhedlaeth newydd o atomfeydd.

Roedd arweinwyr Cyngor Ynys Mn wedi dweud eu bod yn obeithiol y byddai atomfa newydd yn cael ei chodi yn y sir.

Mewn adroddiad, gafodd ei gyhoeddi cyn datganiad yr awdurdod dadgomisiynu ddydd Mercher, dywedodd Pwyllgor Dethol Materion Cymreig San Steffan mai Ynys Mn fyddai'r lleoliad amlwg pe bai unrhyw atomfeydd newydd yn cael eu codi.

Ond mae'r pwyllgor wedi dweud fod angen edrych ar opsiynau eraill.
HEFYD
Atomfa: Ynys yn 'obeithiol'
11 Gorff 06 |  Newyddion
Morglawdd: Arbenigwyr yn anghytuno
03 Meh 06 |  Newyddion
Ehangu oes atomfa 'yn annhebygol'
18 Mai 06 |  Newyddion
Cynulliad: Morglawdd yn 'opsiwn'
26 Ebr 06 |  Newyddion
Pryder am gynllun morglawdd
11 Ebr 06 |  Newyddion
Atomfa: Cefnogi mewn egwyddor
02 Maw 06 |  Newyddion
Opsiwn i ymestyn oes atomfa?
24 Ion 06 |  Newyddion
'Gwrthodwch ynni niwclear'
05 Rhag 05 |  Newyddion
'Map' i gynhyrchu ynni Cymru
20 Meh 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^