BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 19 Gorffennaf 2006, 05:49 GMT 06:49 UK
Cymru: Tymheredd ucha erioed?
Yn y parc
Effaith y gwres: Ymlacio yn y parc

Mae disgwyl i'r tymheredd yng Nghymru dorri pob record ddydd Mercher wrth gyrraedd mwy na 35.2C neu 95F.

Torrwyd y record ym Mhenarlāg, Sir y Fflint, ym mis Awst 1990 ac mae disgwyl i dde-ddwyrain Cymru, gan gynnwys y ffin ā Lloegr fod y lle twymaf ddydd Mercher.

Mae prif swyddog meddygol Cymru, Tony Jewell, wedi rhoi cyngor i rieni gadw plant yn ddiogel yn yr haul i osgoi gorflino neu drawiad gwres.

Dywed rhai ysbytai eu bod yn derbyn mwy o gleifion na'r arfer ond bod niferoedd yn debyg i'r hyn sydd i'w ddisgwyl ym mis Gorffennaf.

Caerdydd oedd y lle twymaf yng Nghymru ddydd Llun a gallai dorri record ddydd Mercher, meddai dyn tywydd y BBC Matt Taylor.

Y ffefrynnau eraill yw Sir Fynwy a Swydd Henffordd.

"Dwi'n siwr y bydd record yn cael ei dorri," meddai. "Bydd y lle twyma ar y ffin ā Lloegr."

Symtomau

Mae Dr Jewell wedi rhyddhau canllaw 10-pwynt ar gadw plant yn iach a diogel yn y gwres.

Mae'r cyngor yn cynnwys cadw plant dan do yn ystod cyfnod poetha'r dydd, eu gwisgo mewn dillad cotwm llac, rhoi eli haul ffactor uchel a gwneud yn siwr eu bod yn yfed digon o ddiodydd heb siwgr a swigod.

Awgrymir i rieni gael cyngor meddygol yn syth os mae amheuaeth fod plentyn yn diodde trawiad gwres. Mae'r symtomau posib yn cynnwys cur pen, pendro, cyfog, crampiau a gwres uchel.

Cafodd ysgol gynrraedd Bodedern ger Caergybi ei chau amser cinio ac fe gafodd y disgyblion eu hanfon adref yn ōl y cyngor sir oherwydd y gwers.

Mae Ysgol Gyfun Radyr yng Nghaerdydd wedi dweud nad oes yn rhaid i ddisgyblion wisgo gwisg ysgol ddydd Mercher.

Ac mae Brigād Ambiwlans San Ioan yn cynghori pobl i gario pecyn "cymorth cynta", yn cynnwys dŵr, het, eli haul, a byrbrydau fel ffrwythau neu felysion i atal cyfog.

Mae'r gymdeithas sy'n atal creulondeb i anifeiliaid, yr RSPCA, yn atgoffa perchnogion cŵn i beidio ā'r gadael yn yr haul neu mewn ceir.

Tanau eithin

Bu criwiau tān ledled y wlad yn ymdrin ā thanau eithin a glaswellt.

Am y pumed diwrnod bu diffoddwyr yn ceisio delio ā thanau ym Mhwllheli ac yng Nghoedwig Llangwyfan yn Sir Ddinbych.

Dydd Mercher bu'r gwasanaeth hefyd yn delio gyda thannau yn Llanfairfechan ac ar ochr mynydd yn Nhalysarn, Dyffryn Nantlle.

Mae Gwasanaeth Tān y Canolbarth a'r De yn ceisio diffodd dau dān eithin yng nghyffiniau Port Talbot.

Ac mae Gwasanaeth Tān y Gogledd wedi dweud wrth y cyhoedd i fod yn ofalus.

"Bob blwyddyn mae tanau'n dinistrio erwau o dir a chynefinoedd bywyd gwyllt," meddai'r uwchswyddog diogelwch tān Dai Roberts.

"Maen nhw'n rhoi pwysau ar griwiau a allai fod yn achub bywydau mewn mannau eraill."

Ond mae rhybudd o stormydd dros nos.

"Bydd yn oeri yn y de-orllewin ac mae stormydd o fellt a tharanau yn bosib ddydd Mercher," meddai dyn tywydd BBC Cymru, Derek Brockway.

"Bydd y stormydd yn ynysig ac yn diflannu yn y nos.

"Dydd Iau bydd y tymheredd yn gostwng. Gallai'r tymheredd godi eto ddydd Sul."

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^