BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 15 Gorffennaf 2006, 08:54 GMT 09:54 UK
Eisteddfod: ApÍl am stiwardiaid
Pafiliwn pinc yr Eisteddfod
Mae pafiliwn yr Eisteddfod wedi ei godi ers dros wythnos

Tair wythnos cyn cychwyn Eisteddfod Genedlaetho eleni mae 'na apÍl am fwy o wirfoddolwyr.

Bob blwyddyn mae tua 300 o stiwardiaid yn cynorthwyo yn y pafiliwn ac ar draws y maes yn ystod wythnos y brifwyl.

Dywedodd llefarydd mai tua 250 o bobl sydd wedi gwirfoddoli hyd yma ac mae trefnwyr yn gofyn i unigolion sy'n dymuno helpu gysylltu ‚ swyddfa'r Eisteddfod.

Mae gŵyl eleni'n cael ei chynnal ar safle hen waith dur Felindre rhwng Awst 5 a 12.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Eisteddfod: "Bob blwyddyn mae llawer o bobl yn dweud misoedd cyn yr Eisteddfod bob diddoreb mewn stiwardio ond maen nhw'n dweud 'Gofynnwch wrtha'i nes at yr Eisteddfod'.

Ymestyn croeso

"Felly rydym yn atgoffa'r bobl hynny oedd wedi dweud ar y cychwyn fod diddordeb ganddyn nhw mewn gwirfoddoli."

Mae stiwardiaid yn helpu i gadw trefn y tu fewn i'r pafiliwn ac y tu Űl i'r llwyfan.

Hefyd maen nhw'n ymestyn croeso ac yn rhoi gwybodaeth i ymwelwyr ar draws y maes.

Mae angen digon o bobl i weithio yn ystod y dydd ac ar gyfer y cyngherddau nosweithiol.

Yn ddelfrydol mae gofyn i'r gwirfoddolwyr allu siarad Cymraeg, ond mae trefnwyr hefyd yn falch o glywed gan ddysgwyr a'r di-Gymraeg.

"Mae nifer o ddysgwyr yn gwirfoddoli ac mae cyfle hefyd i bobl nad sy'n gallu siarad Cymraegi stiwardio yn y mannau lle mae angen dau berson mewn un lleoliad," meddai'r llefarydd.

Eisoes mae pafiliwn trawiadol ei liw, pinc, wedi cael ei osod ar y maes ac mae mwy o waith paratoi yn mynd ymlaen.

Mae'r pafiliwn eleni yn cefnogi ac yn codi ymwybyddiaeth i ymgyrch cansyr y fron.

Gofynnir i unrhyw un sy'n dymuno stiwardio i ffonio swyddfa'r Eisteddfod Genedlaethol 02920 763 777 neu ebostio huw@eisteddfod.org.uk.
HEFYD
Pafiliwn pinc i'r Eisteddfod
30 Maw 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^