BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 12 Gorffennaf 2006, 17:10 GMT 18:10 UK
S4C yn wynebu 'her'
Logo S4C
Her yr oes ddigidol i S4C

Bydd S4C yn colli symiau "mawr" o arian pan fydd yn peidio darlledu rhaglenni Saesneg yn 2009.

Yn yr adroddiad blynyddol dywedodd y cadeirydd newydd, John Walter Jones, y byddai newid oherwydd diffodd y gwasanaeth analog yn golygu tipyn o her i'r sianel.

Ond nododd yr adroddiad fod cynnydd o 11% yn ffigyrau gwylio oriau brig y sianel.

Ar hyn o bryd ar y gwasanaeth analog mae'r sianel yn darlledu rhaglenni poblogaidd Channel 4 fel Lost a Big Brother.

Dim ond rhaglenni Cymraeg fydd ar S4C pan fydd dim ond yn darlledu'n ddigidol a dywedodd Mr Jones y byddai hyn yn effeithio ar yr arian hysbysebion.

Ar hyn o bryd mae S4C yn darlledu ar dair sianel.

Hysbysebion

Mae'r gwasanaeth analog, oherwydd y ddeddf ddarlledu, yn gorfod darlledu rhywfaint o raglenni Saesneg Channel 4, gan na all nifer o wylwyr Channel 4 eu derbyn mewn rhai rhannau o Gymru.

Y brif sianel ddigidol yw S4C Digidol sy'n darlledu dim ond yn Gymraeg. Hon fydd y brif sianel wedi'r diffodd analog yn 2009.

Rhagoriaeth greadigol fydd y nod i bob aelod staff yn ogystal 'r rheiny sy'n cyflenwi'r Sianel chynnwys
John Walter Jones, cadeirydd S4C

Mae gan S4C wasanaeth S4C2 sy'n darlledu o'r cynulliad a gwasanaethau cyhoeddus eraill, gan gynnwys darllediadau byw o Eisteddfodau.

Mae'n aneglur ar hyn o bryd o ble y daw'r arian i lenwi'r "bwlch" hysbysebu ond dywedodd Mr Jones ei fod yn hyderus y byddai trafodaethau 'r Adran Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon yn y blynyddoedd nesaf yn arwain at "wasanaeth o safon".

Dywed yr adroddiad fod cynnydd o 11% yn y ffigyrau gwylio oriau brig yn 2005 o dan arweiniad y prif weithredwr newydd, Iona Jones.

Pobol y Cwm, opera sebon BBC Cymru, sy'n parhau i fod y rhaglen fwya poblogaidd ar y sianel 165,000 o wylwyr.

Rygbi yw'r math o raglen sy'n ail - gwyliodd 137,000 gm Y Llewod yn erbyn Yr Ariannin.

Ond mae'r adroddiad yn dangos fod gostyngiad cyffredinol yn nifer y gwylwyr.

"Wrth ymateb i ddisgwyliadau'r gynulleidfa a newidiadau mawr yn y diwydiant darlledu yn gyffredinol, rhagoriaeth greadigol fydd y nod i bob aelod staff yn ogystal 'r rheiny sy'n cyflenwi'r Sianel chynnwys," meddai Mr Jones.
HEFYD
Canran gwylwyr S4C yn gostwng
14 Gorff 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^